Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій

ТРИНЧУК

Віктор Вікторович

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій

Народився 19 лютого 1978 року.

Освіта:

Економіст-фінансист (диплом з відзнакою 2001 р.) Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ);

Магістр фінансів  (диплом 2002 р.) (КНТЕУ);

Кандидат економічних наук (диплом 2005 р.) (КНТЕУ)

спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертаційної роботи: «Формування та розвиток маркетингу страхових компаній». Науковий керівник к.е.н., доцент Василенко Л.І.

Доцент кафедри фінансів (диплом 2008 р.)

Трудова діяльність:

Інтерв’юер соціологічної служби «Социс-Гелап» (1997-1999 рр.);

Спеціаліст відділу маркетингових досліджень Страхової групи “ТАС” (2003 р.).

Спеціаліст відділу методології та розвитку страхування Департаменту розвитку страхового законодавства, методології та аналізу Ліги страхових організацій України (2005-2006 рр.).

Керівник проекту маркетингових досліджень з діагностики внутрішнього середовища компаній Центру бізнес-стратегій «Перспектива» (2006-2007рр.) .

Бізнес – тренер у страхових компаніях СГ «ТАС», НАСК «Оранта», «QBE», ВІДІ Страхування» (2006-2009 рр.).

Помічник проректора з наукової та інноваційної діяльності КНТЕУ; заступник декана факультету фінансів та банківської справи; заступник секретаря приймальної комісії; директор центру профорієнтаційної роботи; спеціаліст 1 категорії навчально-методичного відділу; асистент, старший викладач, доцент кафедри фінансів (Київський національний торговельно-економічний університет з 2001 по 2017 р.).

Завідувач кафедри страхування, викладач навчальних модулів в рамках Програми підвищення кваліфікації керівників і головних бухгалтерів страхових організацій, яка затверджена Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, на базі ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу (Інституту післядипломної освіти та бізнесу, м. Київ)» (2008 р. – по теперішній час);

Центру підготовки та перепідготовки кадрів і інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності (2008-2015 рр.); (2016 р. – по грудень 2018 р.).

Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Інституту підприємництва т перспективних технологій НУ «Львівська політехніка» (вересень 2017- р. серпень 2019 р.).

Доцент кафедри банківської та страхової справи Національного університету біоресурсів та природокористування (серпень 2020 – по теперішній час).

Візит-професор:

Міжнародного університету «MITSO», Мінськ, Білорусь;

Жешувської політехніки, Жешув, Польща;

Польського дому у Києві, Київ, Україна;

Краківського економічного університету, Краків, Польща;

Головний редактор англомовного журналу (категорія Б за класифікацією МОН) «Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations» (Україна) https://businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies#editorial-board

Член редакційних колегій журналів:

Збірник наукових праць «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» (категорія Б за класифікацією МОН) (Україна) http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-0

Економіка. Фінанси. Право. (категорія Б за класифікацією МОН) (Україна)  http://efp.in.ua/uk/editorial-team-index

«Zeszyt Bialostockie studia prawnicze» (Польща) http://temida2.uwb.edu.pl/rada-naukowa-wydawnictwa-temida-2

«Geopolitics Under Globalization» (Польща) https://businessperspectives.org/journals/geopolitics-under-globalization-2#editorial-board

Інноваційна економіка (Україна)

http://inneco.org/index.php/innecoua/pages/view/redkolegia

Підвищення кваліфікації:

– майстер-клас «Гейміфікація на уроках як інструмент підвищення мотивації та залучення осіб, що навчаються в освітній процес», Інститут підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки працівників Фінансового університету, 8 лютого 2021, сертифікат;

– майстер-клас «Ділові комунікації працівників освітньої організації», Інститут підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки працівників Фінансового університету 18 лютого 2021, сертифікат;

– навчальний курс «Актуальні вимоги до підготовки і публікації наукових робіт з питань аграрної політики та економіки» в рамках проекту «Німецько-Український агрополітичний діалог» у співпраці з Лейбніц Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою за підтримки НУБІП України, з 22 лютого по 2 березня 2021, сертифікат;

– серія вебінарів від Clarivate. Web of Science 1, 3, 7 і 8 грудня 2020 року, сертифікати;

– науково-дидактичне стажування на кафедрі економіки та організації підприємств Краківського економічного університету (м. Краків, Польща) з 4 червня 2019 р. по 28 листопада 2019 р., сертифікат;

–  семінар «Інтегровані системи менеджменту у відповідності до ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 та ISO 50001». Ризик менеджмент, Внутрішній аудит, (м. Київ) 31 травня 2019 р., сертифікат;

–  тренінг «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», (Кременчук) 2 квітня 2019 р.;

–  курс «Використання хмарних сервісів Microsoft в освітньому процесі», (м. Київ) 9 листопада 2018 р., сертифікат;

– страховий семінар для фахівців «Від консультанта до директора» у страховій компанії «Prudential Polska» (м. Краків, Польща) з 5 по 7 липня 2018 р., сертифікат;

– науково-дидактичне стажування з питань економіки та менеджменту страхових компаній стажування на кафедрі економіки та менеджменту Жешувського університету (м. Жешув, Польща) з 1 грудня 2017 р. по 12 січня 2018 р., сертифікат;

– науково-дослідницьке стажування в рамках програми стипендіальної «Kirkland Research» на кафедрі страхування та ризик-менеджменту Краківського економічного університету (м. Краків, Польща) з 17 вересня 2016 р. по 31 січня 2017 р., сертифікат;

– стажування з питань дистанційного навчання на кафедрі економіки та організації підприємств Краківського економічного університету (м. Краків, Польща) з 9 по 31 січня 2017 р. сертифікат ;

– стажування на факультеті менеджменту в Університеті Політехніка Жешувська (м. Жешув, Польща) з 8 по 11 червня 2016р., Тема: Сутність та значення страхування комерційного кредиту у торговельних операціях в Європі, сертифікат;

– стажування на кафедрі фінансів в установі освіти Федерації профспілок Білорусії «Міжнародний університет «МИТСО» (м. Мінськ, Республіка Білорусь) з 10 по 14 листопада 2014 р., довідка.

Відзнаки:

Лауреат конкурсу наукових робіт Асоціації страхувальників України (2003р.);

Диплом Страхової Групи «ТАС» переможця конкурсу наукових робіт зі страхової тематики серед студентів та молодих вчених (2004 р.);

Дипломи Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Центру інновацій та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації переможця 4, 5, 6, 7, 8  Всеукраїнських конкурсів ситуаційних вправ (2001-2004 рр.);

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.);

Грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.);

Стипендія для молодих вчених Кабінету Міністрів України (2008 – 2010 рр.);

Почесна грамота Ліги страхових організацій України (2008 р.);

Почесна грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (2009 р.);

Подяка Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (2010 р.);

Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.);

Подяка Інституту післядипломної освіти та бізнесу (2011 р.);

Подяка Експертної ради зі страхування при комітеті з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики верховної ради України (2012 р.);

Подяки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (2012 – 2014 рр.);

Подяка Української федерації убезпечення (2014 р.);

Диплом Program Kirkland Research (2017 р.)

Публікаціна активність:

Автор/співавтор до 200 публікацій, серед яких: 141 наукових (в т.ч. 11 монографій, 12 наукових публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science) та 26 навчально-методичного характеру (1 електронного підручника, 11 навчальних посібників, в т.ч. 6 рекомендованих МОН).

https://orcid.org/0000-0001-7435-0159

http://www.researcherid.com/rid/B-2355-2018 

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669955000 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=46sUK1AAAAAJ&hl=uk 

https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Trincuk/info