Проректор з науково-педагогічної роботи
та інфраструктури

CОЛДАТЕНКО

Оксана Володимирівна

Проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури

Народилася 26 серпня 1972 року на Кіровоградщині.

Освіта:

У 1989 році закінчила Устинівську середню школу та вступила до Кіровоградського кооперативного технікуму ім. М. П. Сая, де в 1991 р. здобула кваліфікацію економіста.

Протягом 1991−1995 років продовжила навчання у Львівській комерційній академії на економічному факультеті, здобувши кваліфікацію економіста-організатора за спеціальністю «Економіка підприємств».

Трудова діяльність:

З 1995 по 2000 роки працювала на посаді старшого державного податкового ревізора-інспектора у податковій службі м. Львів.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

З 2000 року перейшла на наукову та викладацьку діяльність. Працювала заступником начальника, а згодом − начальником відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування та доцентом кафедри податкової політики й оподаткування Національної академії ДПС України.

З 2002 року по 2012 рік працювала у Науково-дослідному інституті фінансового права Державної податкової служби України та Національної академії правових наук України на посаді вченого секретаря, а з вересня 2005 року – директора цього інституту.

У 2010 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

З вересня 2012 року по червень 2017 року працювала у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на посаді професора кафедри конституційного та адміністративного права та декана юридичного факультету.

Протягом 2017−2021 років обіймала наукові та викладацькі посади.

Має вищу юридичну (2004 р.) освіту, вчені звання доцента (2003 р.) і старшого наукового співробітника (2005 р.), професора (2014 р.).  Нагороджена нагрудним знаком ДПА України «За бездоганну службу» III ступеня (2009 р.) та «За бездоганну службу» ІІ ступеня (2011 р.).

Спеціалізується на проблемах фінансового, зокрема бюджетного, права. Автор більше 190 наукових статей, монографій, навчальних посібників.

Google Академія: https://bit.ly/32GqjlO

Графік прийому: щовівторка з 14:00 до 15:00.

Телефон: (044) 4999352

Е-mail: 01.05@nusta.edu.ua

Кабінет: 201,  корпус – А