Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Університету державної фіскальної служби України – це об’єднання молодих, успішних, високо фахових, енергійних та ініціативних науковців, які у єдиній команді працюють на розбудову нашої країни, розвиток рідного Університету і самореалізацію кожної особистості. Раду молодих вчених Університету державної фіскальної служби України було створено у 2013 році.

Першим Головою РМС УДФСУ був нині доктор економічних наук Мискін Юрій Ігоревич. З жовтня 2020 РМВ очолює кандидат економічних наук Сидоренко Олексій Миколайович. На сьогодні РМВ УДФСУ діє на підставі Положення. Діяльність РМВ УДФСУ направлена на ефективну реалізацію творчого потенціалу наукової молоді, пошуки шляхів вирішення її організаційних, наукових і технічних проблем, захист інтересів у професійній та соціальній сферах.

Рада молодих вчених Університету ДФС України регулярно проводить науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, інтернет-конференції.

Стратегічна ціль діяльності РМВ полягає у сприянні реалізації наукового потенціалу університетської молоді шляхом створення безперервного циклу наукового пошуку «Студент» – «Аспірант» – «Кандидат наук – молодий вчений» – «Докторант» – «Доктор наук – молодий вчений», а також активізації та підтримці професійного становлення, творчого зростання, накопичення досвіду, максимального використання наукового потенціалу.

Мета діяльності РМВ – підтримка і координація діяльності за навчально-науковими напрямками, а також в НДІ фіскальної політики, Навчально-наукових інститутах, відокремлених підрозділах, що спрямована на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів.

Основними завданнями РМВ є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих вчених;
 • підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги для ефективної науково-дослідницької роботи, забезпечення сталого розвитку наукових шкіл Університету.

До перспективних напрямів роботи РМВ відносяться:

 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з фундаментальними професійними знаннями та широким демократичним світоглядом;
 • встановлення та підтримка професійних контактів і культурних зв’язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних закладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
 • організація публічних заходів для поширення світогляду та громадського самовизначення молоді;
 • інформування про діяльність РМВ на веб-сайті Університету та ЗМІ;
 • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
 • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
 • сприяння встановленню тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності.
 • надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 • підтримку ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в Університеті;
 • встановлення більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
 • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників;
 • проведення конференцій молодих вчених та студентів;
 • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих учених інших навчальних закладів України та за кордоном;
 • проведення роботи щодо пошуку грантів та допомозі в оформленні та поданні заявок на отримання грантів;
 • підписання договорів про співробітництво з радами молодих учених провідних закладів економічного та правового профілю в Україні та за її межами, та активна робота по обміні інформацією та науковій допомозі молодим ученим;
 • розгляд можливостей до участі у міжнародних програмах обміну молодими вченими (аспірантами), та проведенні досліджень у інших університетських та наукових закладах світу.