Відділ міжнародного співробітництва

Інформація для іноземців, осіб без громадянства щодо вступу до

УДФСУ на підготовче відділення, за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями

Університет державної фіскальної служби є закладом вищої освіти IV рівня акредитації, що здійснює підготовку бакалаврів та магістрів, аспірантів та докторантів.

Активно розвивається співпраця з закладами вищої освіти таких країн, як Польща, Хорватія,Франція, Іспанія, Італія, Словаччина, Грузія тощо.

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відділу міжнародного освітнього співробітництва (приймальної комісії) заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

  • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;
  • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
  • дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
  • іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого

навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність/

Підготовка здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем, 3 роки 10 місяців:

Шифр Назва спеціальності Плата за весь термін

навчання, грн

Денна форма Заочна форма
1 017 Фізична культура і спорт 124 938, 00 104 115,00
2 051 Економіка 124 938, 00 104 115,00
3 053 Психологія 124 938, 00 104 115,00
4 061 Журналістика 124 938, 00 104 115,00
5 071 Облік і оподаткування 124 938, 00 104 115,00
6 072 Фінанси, банківська справа та страхування 124 938, 00 104 115,00
7 073 Менеджмент 124 938, 00 104 115,00
8 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 124 938, 00 104 115,00
9 081 Право 124 938, 00 104 115,00
10 122 Комп’ютерні науки 124 938, 00 104 115,00
11 292 Міжнародні економічні відносини 124 938, 00 104 115,00
12 293 Міжнародне право 124 938, 00 104 115,00

Підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, 1 рік 6 місяців:

Шифр Назва спеціальності Плата за весь термін

навчання, грн

Денна форма Заочна форма
1 051 Економіка 63 050,05 59 109,42
2 071 Облік і оподаткування 63 050,05 59 109,42
3 072 Фінанси, банківська справа та страхування 63 050,05 59 109,42
4 073 Менеджмент 63 050,05 59 109,42
5 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 63 050,05 59 109,42
6 081 Право 63 050,05 59 109,42
7 122 Комп’ютерні науки 63 050,05 59 109,42
8 262 Правоохоронна діяльність 63 050,05 59 109,42
9 281 Публічне адміністрування та управління 63 050,05 59 109,42
10 292 Міжнародні економічні відносини 63 050,05 59 109,42

Навчання можливе також російською та англійською мовами.

Також в УДФСУ функціонує підготовче відділення для іноземців, після закінчення якого вони можуть вступити на бакалаврат або магістратуру. Навчання на підготовчому відділенні триває 10 місяців, коштує 1000 доларів США.

Іноземці можуть вступити в Університет двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): бакалавра, магістра.

Університет забезпеченй матеріально-технічною базою, зокрема 4 навчальними корпусами, 4 гуртожитками, стадіоном, сучаснообладнаними навчальними аудиторіями та кабінетами

НАША АДРЕСА:

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08200.

Веб-сайт: http://www.nusta.edu.ua/ E-mail: international.udfs@gmail.com