Вчена рада

РУДАЯ

Марина Ігорівна

Учений секретар

Народилася 22 квітня 1982 року в смт. Баришівка, Київської області.

У 2003 році закінчила Академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Оподаткування доходів сільських домогосподарств».

У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України.

У 2019 році присвоєно кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»; 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»; 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Від серпня 2003 року – економіст І категорії відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, а з вересня 2007 по серпень 2009 рік – молодший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Від вересня 2009 року доцент кафедри фінансових ринків Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З листопада 2019 – по травень 2021 доцент кафедри фінансових розслідувань, Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З червня 2021 року переведена на посаду Ученого секретаря Університету державної фіскальної служби України.

Авторка та співавторка понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Член експертної групи ЕГ-02, Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019р.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ з/пЗа посадами
ПІБПосада
1.                  Унинець-Ходаківська Валентина Павлівнав. о. ректора
2.                  Пижова Марина Олександрівнав. о. проректора з наукової роботи та рекрутації
3.                  Супруненко Світлана Анатоліївнав. о. проректора з навчально-методичної роботи та соціальних питань
4.                  Ховрак Інна Вікторівнав. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій
5.                  Петренко Андрій Валерійовичв. о. проректора з цифровізації та інноваційного навчання
6.                  Дмитрук Олександр Олександровичв. о. проректора з економіки та розвитку інфраструктури
7.                  Рудая Марина Ігорівнаучений секретар
8.                  Сорокіна Наталія Вікторівнав. о. головного бухгалтера – начальника служби бухгалтерського обліку та звітності
9.                  Цимбалюк Світлана Ярославівнав. о. директора Наукової бібліотеки
10.              Кітченко Марина Іванівназаступник декана з виховної роботи Факультету податкової справи, обліку та аудиту, голова Первинної профспілкової організації працівників
11.              Чеховська Ірина Василівнаголова Конференції трудового колективу
12.              Калганова Олена Анатоліївнав. о. директора Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи
13.              Зикун Наталія Іванівнав. о. декана Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту
14.              Краєвський Володимир Миколайовичв. о. декана Факультету податкової справи, обліку та аудиту
15.              Рябокінь Марина Валеріївнав. о. декана Факультету фінансів та цифрових технологій
16.              Топчій Василь Васильовичв. о. директора Навчально-наукового інституту права
17.              Ярема Валерій Володимировичв. о. завідувача кафедри військової підготовки
18.              Кармаліта Марія Володимирівнав. о. директора Науково-дослідного інституту фінансової політики
19.              Сидоренко Олексій Миколайовичв. о. директора Навчального центру менеджменту та якості освітнього процесу
Виборні представники
20.              Авраменко Наталія Леонідівнапрофесор кафедри митної справи та товарознавства
21.              Бойко-Слобожан Олена Олександрівнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту права
22.              Глух Марина Василівнав. о. завідувача кафедри публічного права
23.              Грабовенко Наталія Валеріївнав. о. завідувача кафедри соціальної філософії та управління
24.              Грищук Віктор Леонідовичв. о. завідувача кафедри правоохоронної діяльності
25.              Гурочкіна Вікторія Вікторівнав. о. заступника директора з виховної роботи Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
26.              Дідківська Галина Василівнав. о. завідувача кафедри кримінальної юстиції
27.              Забарило Аліна Володимирівнапровідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу
28.              Зирянова Ольга Леонідівнав. о. начальника відділу внутрішнього аудиту, провідний бухгалтер-ревізор відділу внутрішнього аудиту
29.              Іванишина Ольга Степанівнав. о. завідувача кафедри фіскального адміністрування
30.              Коляда Тетяна Анатоліївнав. о. завідувача кафедри публічних фінансів
31.              Лісовий Андрій Васильовичв. о. завідувача кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу
32.              Малинський Ігор Йосиповичв. о. заступника декана з виховної роботи Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту
33.              Мартиненко Валентина Віталіївнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи
34.              Мискін Юрій Ігоровичпрофесор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики
35.              Новицька Надія Володимирівназавідувач відділу дослідження публічних фінансів
36.              Новицька Наталія Борисівнапрофесор кафедри приватного права
37.              Мацелик Тетяна Олександрівнапрофесор кафедри публічного права
38.              Коваленко Юлія Михайлівнапрофесор кафедри фінансових ринків та технологій
39.              Кудін Сергій Володимировичпрофесор кафедри теоретико-правових дисциплін
40.              Самолюк Катерина Володимирівнав. о. директора Студмістечка
41.              Стежко Надія Володимирівнав. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин
42.              Федотова-Півень Ірина Миколаївнав. о. завідувача кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем
43.              Шевченко Анатолій Євгенійовичв. о. завідувача кафедри теоретико-правових дисциплін
44.              Греян Ані Артемівназдобувач вищої освіти
45.              Ковпак Денис Васильовичздобувач вищої освіти
46.              Швайко Іван Євгенійовичздобувач вищої освіти
47.              Шуляк Ілона Володимирівназдобувач вищої освіти
48.              Овдієнко Оксана Вадимівнааспірант

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

ПІБПосада
1.                   Зикун Наталія Іванівнав. о. декана Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту
2.                   Дідківська Галина Василівнав. о. завідувача кафедри кримінальної юстиції
3.                   Пижова Марина Олександрівнав. о. проректора з наукової роботи та рекрутації
4.                   Ярема Валерій Володимировичв. о. завідувача кафедри військової підготовки
5.                   Грищук Віктор Леонідовичв. о. завідувача кафедри правоохоронної діяльності
6.                   Забарило Аліна ВолодимирівнаПровідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

ПІБПосада
1.                   Бойко-Слобожан Олена Олександрівнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту права
2.                   Рябокінь Марина Валеріївнав. о. декана Факультету фінансів та цифрових технологій
3.                   Супруненко Світлана Анатоліївнав. о. проректора з навчально-методичної роботи та соціальних питань
4.                   Краєвський Володимир Миколайовичв. о. декана Факультету податкової справи, обліку та аудиту
5.                   Сидоренко ОлексійМиколайовичв. о. директора Навчального центру менеджменту таякостіосвітньогопроцесу
6.                   Авраменко НаталіяЛеонідівнаПрофесор кафедри митної справи та товарознавства
7.                   МацеликТетянаОлександрівнаПрофесор кафедри публічного права
8.                   Мискін Юрій ІгоровичПрофесор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики
9.                   Ковпак Денис Васильовичздобувач вищої освіти


ПОСТІЙНА ПРАВНИЧА КОМІСІЯ

ПІБПосада
1.                   Чеховська Ірина Василівнаголова Конференції трудового колективу
2.                   Топчій Василь Васильовичв. о. директора Навчально-наукового інституту права
3.                   Калганова Олена Анатоліївнав. о. завідувача кафедри кримінальних розслідувань
4.                   Кудін Сергій ВолодимировичПрофесор кафедри теоретико-правовихдисциплін
5.                   Шуляк Ілона Володимирівназдобувач вищої освіти

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

ПІБПосада
1.                   Мартиненко Валентина Віталіївнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи
2.                   Глух Марина Василівнав. о. завідувача кафедри публічного права
3.                   Коляда Тетяна Анатоліївнав. о. завідувача кафедри публічних фінансів
4.                   Іванишина Ольга Степанівнав. о. завідувача кафедри фіскального адміністрування
5.                   НовицькаНадія ВолодимирівнаЗавідувач відділудослідження публічних фінансів Науково-дослідного інституту фінансової політики
6.                   НовицькаНаталія БорисівнаПрофесор кафедри приватного права
7.                   Коваленко Юлія МихайлівнаПрофесор кафедри фінансових ринків та технологій
8.                   Овдієнко Оксана Вадимівнааспірант

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

ПІБПосада
1.                   Федотова-ПівеньІринаМиколаївнав. о. завідувачакафедрикомп’ютерних та інформаційнихтехнологій і систем
2.                   Кітченко Марина Іванівназаступник декана з виховноїроботи Факультету податковоїсправи, обліку та аудиту, голова Первинної профспілкової організації працівників
3.                   Петренко АндрійВалерійовичв. о. проректора з цифровізації та інноваційногонавчання
4.                   ЛісовийАндрійВасильовичв. о. завідувачакафедри аудиту, державногофінансового контролю та аналізу
5.                   МалинськийІгорЙосиповичв. о. заступника декана з виховноїроботи Факультету соціально-гуманітарнихтехнологій та менеджменту
6.                   Швайко Іван Євгенійовичздобувач вищої освіти

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ПІБПосада
1.                   Шевченко АнатолійЄвгенійовичв. о. завідувачакафедри теоретико-правовихдисциплін
2.                   ПогорєловськаІринаДем’янівнадиректор Навчального центру неперервноїосвіти та дистанційногонавчання
3.                   ДмитрукОлександрОлександровичв. о. проректора з економіки та розвиткуінфраструктури
4.                   Теліщук Лариса Олексіївнав. о. головного бухгалтера – начальника служби бухгалтерського обліку та звітності
5.                   Зирянова Ольга Леонідівнав. о. начальника відділу внутрішнього аудиту, провідний бухгалтер-ревізор відділу внутрішнього аудиту
6.                   Самолюк Катерина Володимирівнав. о. директора Студмістечка

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ПІБПосада
1.                   Стежко Надія Володимирівнав. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин
2.                   Цимбалюк Світлана Ярославівнав. о. директора Наукової бібліотеки
3.                   Ховрак Інна Вікторівнав. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій
4.                   Грабовенко НаталіяВалеріївнав. о. завідувачакафедрисоціальноїфілософії та управління
5.                   КармалітаМаріяВолодимирівнав. о. директора Науково-дослідногоінститутуфінансовоїполітики
6.                   ГурочкінаВікторіяВікторівнав. о. заступника директора з виховноїроботиНавчально-науковийінститутекономічноїбезпеки та митноїсправи
7.                   ГреянАніАртемівнаЗдобувачвищоїосвіти

У Податковому відбувся випуск бакалаврів з економічної безпеки та митної справи

Сьогодні у стінах нескореного та незламного Державного податкового університету відбувся випуск бакалаврів Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи. Майже 200 випускників завітали до рідної Альма-матер, щоб отримати довгоочікувані дипломи. Це особливий день, адже попри всі виклики зібрав разом дружню університетську родину. Розділити радість свята прийшли і батьки, рідні та друзі. У цей день для […]

Випускники Податкового поповнили ряди нової генерації правників України

Понад 100 випускників Навчально-наукового інституту права зібралися у стінах рідної Альма-матер, щоб отримати документи про освіту. Одразу зазначимо, що вони відмовились від святкових атрибутів та подарунків, зробивши щедру пожертву на допомогу Збройним Силам України! Натомість отримали понад 1000 приємних слів, настанов та подяк. Не забули й про важливе – розпочався випуск з внесення Державного прапора […]

1 липня у Податковому пройде Фотовиставка “Розстріляна Альма-матер”

1 липня у Державному податковому університеті відбудеться фотовиставка світлин Університету, який в березні розстріляли російські окупанти. Мета – збір коштів для відбудови вишу. Захід пройде на площі біля корпусу С. Будуть представлені роботи фотографів Каріни Нагорної, Олега Гриба та Сергія Ніколайця, зроблені після звільнення Ірпеня від російських окупантів. Світлини показують життя до та після вторгнення […]

Податковий університет випустив 114 дипломованих бакалаврів з фінансів та цифрових технологій

Сьогодні до Державного податкового університету завітали випускники, батьки та гості. Перші – щоб отримати довгоочікувані дипломи, інші – привітати випускників з важливою подією у житті. Випускний в умовах війни – це попередження про необхідність бігти в укриття при звуках повітряної тривоги, вшанування загиблих випускників хвилиною мовання та урочистості без масовості. В той же час – […]

У Податковому розпочалася реєстрація на МКТ та МТНК для здобуття ступеня магістра

Майбутні МАГІСТРИ! Від сьогодні, 27 червня, до 18 липня (включно) Державний податковий університет проводить реєстрацію вступників для участі в магістерському комплексному тесті (МКТ) та магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК).   ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ Вступник на магістратуру у період з 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Державного […]

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”