Вчена рада

РУДАЯ

Марина Ігорівна

Учений секретар

Народилася 22 квітня 1982 року в смт. Баришівка, Київської області.

У 2003 році закінчила Академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Оподаткування доходів сільських домогосподарств».

У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України.

У 2019 році присвоєно кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»; 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»; 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Від серпня 2003 року – економіст І категорії відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, а з вересня 2007 по серпень 2009 рік – молодший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Від вересня 2009 року доцент кафедри фінансових ринків Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З листопада 2019 – по травень 2021 доцент кафедри фінансових розслідувань, Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З червня 2021 року переведена на посаду Ученого секретаря Університету державної фіскальної служби України.

Авторка та співавторка понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Член експертної групи ЕГ-02, Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019р.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

За посадами
ПІБ Посада, науковий ступінь, вчене звання
1.                   Заєць Світлана Володимирівна в. о. ректора Університету,

в. о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.е.н., доцент

2.                   Монаєнко Антон Олексійович в. о. першого проректора, д.ю.н., професор
3.                   Пижова Марина Олександрівна в. о. проректора з наукової роботи, к.ю.н.
4.                   Солдатенко Оксана Володимирівна проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури, д.ю.н., професор
5.                   Ховрак Інна Вікторівна в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій, д.е.н., доцент
6.                   Дмитрук Олександр Олександрович в. о. проректора з адміністративно-господарської діяльності, помічник ректора
7.                   Рудая Марина Ігорівна учений секретар, к.е.н., доцент
8.                   Ворожбит Ольга Петрівна головний бухгалтер – начальник служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності
9.                   Цимбалюк Світлана Ярославівна директор Наукової бібліотеки, к.е.н., доцент
10.               Кітченко Марина Іванівна голова первинної профспілкової організації працівників Університету
11.               Чеховська Ірина Василівна голова Конференції трудового колективу, д.ю.н., професор
12.               Шевчук Олег Анатолійович директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики, д.е.н., професор
13.               Горбовий Артур Юліанович директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор
14.               Краєвський Володимир Миколайович директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор
15.               Рябокінь Марина Валеріївна в. о. директора Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, к.е.н.
16.               Малинський Ігор Йосипович директор Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, к.н.ф.в., професор
17.               Весельська Людмила Антонівна в. о. директора Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, к.держ.упр.
18.               Топчій Василь Васильович директор Навчально-наукового інституту права, д.ю.н., професор
19.               Мельничук Ганна Сергіївна в. о. директора Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, к.е.н., доцент
20.               Біла Вікторія Русланівна в. о. декана Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, д.ю.н., доцент
21.               Стріяшко Галина Миколаївна в. о. директора Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання, к.ю.н., доцент
22.               Бойко Олена Олександрівна директор Вінницького Навчально- наукового інституту, к.е.н., доцент
23.               Гордіца Тетяна Маноліївна директор Сторожинецького Навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент
24.               Касап Жанна Борисівна директор Кам’янець-Подільського Навчально-наукового інституту, к.і.н.
25.               Близнюк Артем Олександрович студентський ректор
26.               Ярема Валерій Володимирович в. о. завідувача кафедри військової підготовки, старший викладач
27.               Сластьоненко Олександр Андрійович в. о. голови Ради ветеранів Університету
Виборні представники
ПІБ Посада
28.               Бедринець Мирослава Дмитрівна завідувач кафедри фінансів імені
Л. Л. Тарангул, к.е.н., доцент
29.               Береславська Олена Іванівна завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, д.е.н., професор
30.               Бойко-Слобожан Олена Олександрівна заступник директора Навчально-наукового інституту права, к.е.н., доцент
31.               Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна директор Навчально-наукового центру організації освітнього процесу, к.ю.н., доцент
32.               Зикун Наталія Іванівна завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури, д.соц.ком., професор
33.               Лазебник Лариса Леонідівна завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор
34.               Лісовий Андрій Васильович заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу, д.е.н., професор
35.               Мулявка Дмитро Григорович професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, д.ю.н., професор
36.               Новицька Наталія Борисівна завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н, доцент
37.               Онишко Світлана Василівна завідувач кафедри фінансових ринків, д.е.н., професор
38.               Онучак Людмила Володимирівна завідувач кафедри сучасних європейських мов, к.пед.н., доцент
39.               Семко Микола Миколайович завідувач кафедри вищої математики,

д.ф.-м.н., професор

40.               Сергієнко Юрій Петрович заступник директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної підготовки та реабілітації, к.фіз.вих., доцент
41.               Сунцова Олеся Олександрівна професор кафедри економічної  кібернетики, д.е.н., професор
42.               Цимбал Петро Васильович завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, д.ю.н., професор
43.               Шевченко Анатолій Євгенійович завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права, д.ю.н., професор
44.               Шолкова Тетяна Борисівна завідувач навчальної лабораторії «Юридична клініка», к.ю.н., доцент
45.               Гордієнко Вероніка Вадимівна студентка ОБ-19-1
46.               Гурник Олександра Михайлівна студентка ОПБ-18-1
47.               Теслицький Артем Анатолійович студент ПБК-19-7
48.               Максімова Ірина Володимирівна аспірантка групи АО-18-1

Відбувся online-захист курсових робіт з дисципліни «Організація і методика податкового консультування»

02.12.2021 р. комісія у складі викладачів кафедри податкової політики в.о. завідувача кафедри фіскального адміністрування Іванишиної О.С., д.е.н, професора Ізмайлова Я.О., к.е.н., доцента Тучак Т.В. заслухали доповіді студентів гр. ОМП-21-1 та ОМПз-21-1, щодо результатів дослідження організації і методики податкового консультування на рівні суб’єктів господарювання та рівні держави. Під час захисту курсових робіт студенти презентували результати власних […]

Національний семінар з розвитку дуальноі освіти

26 листопада 2021 року кафедра податкової політики в особі в.о. завідувача Ольги Іванишиної та професора Ярослава Ізмайлова представила Державний Податковий Університет з доповіддю та презентацією «Підготовка фахівців за дуальною формою освіти в Університеті державної фіскальної служби України (Державний Податковий Університет)» на національному семінарі «ДУАЛЬНА ФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ […]

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З PwC

25 листопада 2021 року о 10-00 відбулося урочисте підписання Меморандуму про співпрацю підписаний між Державним податковим університетом та PwC.  Вступне слово промовила В.о. ректораДержавного податкового університетуВалентина Павлівна Унинець-Ходаківська, яка привітала всіх присутніх з 100 річчям Державного Податкового Університету, подякувала в.о. завідувачу кафедри податкової політики Іванишиній Ользі та адмістрації ННІ економіки, оподаткування та митної справи за розвиток співпраці з зовнішніми  стейкхолдерами у сфері […]

Прийнято ЗУ “Про медіацію”!

Прийнято ЗУ “Про медіацію”! 16 листопада 2021 року Верховною Радою України було прийнято проект Закону «Про медіацію». Все ж тривалі дискусії та ініціативи врешті-решт втілилися і наразі цей законопроект очікує на підпис Президента. Чому це важливо? – Ухвалення Закону України «Про медіацію» мало на меті розвантажити вітчизняну судову систему, адже більшість спорів у провадженнях судів […]

З 1 по 3 грудня у Податковому університеті проходить Марафон кар’єри

  Студенти та випускники Державного податково університету! Запрошуємо всіх з 01 по 03 грудня 2021 року на щорічний спеціалізований захід – «Марафон кар’єри», де роботодавці та студенти мають можливість зустрітися один з одним в онлайн-форматі, ознайомитися з компаніями та державними установами які потребують нових працівників та мають вакансії чи програми стажувань з подальшим працевлаштуванням Долучайтеся […]

Графік навчання в університеті: сесія та канікули

Графік навчання в університеті: сесія та канікули Увага студенти! Ділимося з вами графіком освітнього процесу Податкового університету  для  здобувачів денної форми навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти денної форми навчання. Терміни проведення заліково-екзаменаційної сесії – з 6 по 24 грудня 2021 року, відбудеться з використанням дистанційних технологій. Зимові канікули – з […]

У Податковому університеті відбудеться День відкритих дверей

Знайомство з Податковим університетом, корисна інформація про вступ та багато яскравих вражень – все це чекає на вас під час Дня відкритих дверей, який відбудеться 17 грудня 2021 року в форматі ONLINE. Участь у Дні відкритих дверей – це як крок у майбутнє! Це той крок, що допоможе стати ближчими до закладу вищої освіти зі […]

Увага! Важлива інформація щодо відключення світла на території Ірпінської громади

  За інформацією компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі» в Ірпені відключать світло за такими адресами: 30 листопада Ірпінь: вул. Соборна, Ніжинська (8:00–17:00); вул. Миру, 1-го Травня (8:00–18:00); вул. Троїцька, Тургенєвська, Лисенка, Лермонтова, Л. Толстого, Давидчука, Мечникова, 2-й Північний тупик; пров. Надсонова, Бучанський (8:00–19:00); Михайлівка-Рубежівка, Забуччя: вул. Шкільна, Травнева, Гагаріна, Церковна, Зарічна, Вишнева (8:00–18:00); 1 грудня Ірпінь: вул. Северинівська, Варшавська, 74-ї […]