Вчена рада

РУДАЯ

Марина Ігорівна

Учений секретар

Народилася 22 квітня 1982 року в смт. Баришівка, Київської області.

У 2003 році закінчила Академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Оподаткування доходів сільських домогосподарств».

У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України.

У 2019 році присвоєно кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»; 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»; 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Від серпня 2003 року – економіст І категорії відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, а з вересня 2007 по серпень 2009 рік – молодший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Від вересня 2009 року доцент кафедри фінансових ринків Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З листопада 2019 – по травень 2021 доцент кафедри фінансових розслідувань, Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З червня 2021 року переведена на посаду Ученого секретаря Університету державної фіскальної служби України.

Авторка та співавторка понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Член експертної групи ЕГ-02, Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019р.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

 

№ з/п За посадами
ПІБ Посада
1.                   Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна в. о. ректора, к.е.н., доцент
2.                   Монаєнко Антон Олексійович перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи, д.ю.н., професор
3.                   Заєць Світлана Володимирівна в. о. проректора з наукової роботи, к.е.н., доцент
4.                   Дмитрук Олександр Олександрович в. о. проректора з адміністративно-господарської діяльності, помічник ректора
5.                   Солдатенко Оксана Володимирівна проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури, д.ю.н., професор
6.                   Ховрак Інна Вікторівна в. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій, д.е.н., доцент
7.                   Чмелюк Василь Васильович проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції-начальник Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, к.ю.н., доцент
8.                   Рудая Марина Ігорівна учений секретар, к.е.н., доцент
9.                   Ворожбит Ольга Петрівна головний бухгалтер – начальник служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності
10.               Цимбалюк Світлана Ярославівна директор Наукової бібліотеки, к.е.н., доцент
11.               Кітченко Марина Іванівна голова первинної профспілкової організації працівників Університету
12.               Чеховська Ірина Василівна голова Конференції трудового колективу, д.ю.н., с.н.с.
13.               Шевчук Олег Анатолійович директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики, д.е.н., професор
14.               Горбовий Артур Юліанович директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор
15.               Краєвський Володимир Миколайович директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор
16.               Рябокінь Марина Валеріївна в. о. директора Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, к.е.н.
17.               Малинський Ігор Йосипович директор Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, к.н.ф.в., професор
18.               Весельська Людмила Антонівна в. о. директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, к.держ.упр.
19.               Топчій Василь Васильович директор Навчально-наукового інституту права, д.ю.н., професор
20.               Гурочкіна Вікторія Вікторівна в. о. директора Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., доцент
21.               Кайдаш Олеся Юріївна директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання, к.ю.н.
22.               Бойко Олена Олександрівна директор Вінницького Навчально- наукового інституту, к.е.н., доцент
23.               Гордіца Тетяна Маноліївна директор Сторожинецького Навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент
24.               Касап Жанна Борисівна директор Кам’янець-Подільського Навчально-наукового інституту, к.і.н.
25.               Близнюк Артем Олександрович студентський ректор
26.               Ярема Валерій Володимирович в. о. завідувача кафедри військової підготовки, старший викладач
27.               Сластьоненко Олександр Андрійович в. о. голови Ради ветеранів Університету

Виборні представники

№ з/п ПІБ Посада
28.               Бедринець Мирослава Дмитрівна завідувач кафедри фінансів імені
Л. Л. Тарангул, к.е.н., доцент
29.               Береславська Олена Іванівна завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, д.е.н., професор
30.               Біла Вікторія Русланівна заступник начальника Факультету з навчально-методичної роботи, д.ю.н., доцент
31.               Бойко-Слобожан Олена Олександрівна заступник директора Навчально-наукового інституту права, к.е.н., доцент
32.               Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна директор Навчально-наукового центру організації освітнього процесу, к.ю.н., доцент
33.               Зикун Наталія Іванівна завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури, д.соц.ком., професор
34.               Лазебник Лариса Леонідівна завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор
35.               Лісовий Андрій Васильович заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу, д.е.н., професор
36.               Мулявка Дмитро Григорович завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності, д.ю.н., професор
37.               Новицька Наталія Борисівна завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н, доцент
38.               Онишко Світлана Василівна завідувач кафедри фінансових ринків, д.е.н., професор
39.               Онучак Людмила Володимирівна завідувач кафедри сучасних європейських мов, к.пед.н., доцент
40.               Семко Микола Миколайович завідувач кафедри вищої математики,

д.ф.-м.н., професор

41.               Сергієнко Юрій Петрович заступник директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної підготовки та реабілітації, к.фіз.вих., доцент
42.               Сунцова Олеся Олександрівна професор кафедри економічної  кібернетики, д.е.н., професор
43.               Цимбал Петро Васильович завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, д.ю.н., професор
44.               Шевченко Анатолій Євгенійович завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права, д.ю.н., професор
45.               Шолкова Тетяна Борисівна доцент кафедри фінансового права, к.ю.н., доцент
46.               Гордієнко Вероніка Вадимівна студентка ОБ-19-1
47.               Гурник Олександра Михайлівна студентка ОПБ-18-1
48.               Теслицький Артем Анатолійович студент ПБК-19-7
49.               Яковлева Тетяна Володимирівна студентка ОБА-17-1
50.               Максімова Ірина Володимирівна

аспірантка групи АО-18-1

Відбувся майстер-клас на тему: «Використання проективного тесту «Гомункулус» у роботі практичного психолога»

Активно та офлайн розпочався навчальний рік на кафедрі психології та соціології ННІ гуманітарних наук УДФСУ! 09 вересня 2021 р. відбувся майстер-клас на тему: «Використання проективного тесту «Гомункулус» у роботі практичного психолога» (ведуча – Марина Юріївна Заушнікова, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціології). Майстер клас пройшов у теплій, дружній атмосфері. Матеріал тесту був […]

Сьогодні психологи Податкового університету провели індивідуально-психологічне тестування першокурсників

Адаптація студента до умов вишу має індивідуальні особливості. Вона може тривати від 10 днів до трьох місяців і завершується виробленням системи психологічних механізмів, що забезпечують особистісну безпеку у новій ситуації. Саме з цього приводу відбулася зустріч практичних психологів відділу організації виховного процесу та соціальних питань Університету державної фіскальної служби України зі першокурсниками Навчально-наукового інституту фінансів, […]

В УДФСУ відбулось вручення сертифікатів про міжнародне стажування здобувачів вищої освіти УДФСУ спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ) посилює  міжнародну співпрацю!  В рамках міжнародного співробітництва з Університетом Третього Віку (University of the Third Age in Gromadka (UTAG), Gromadka, Polska) пройшли міжнародне стажування за програмою «Зміцнення управління громадою та містами: європейський досвід екомодернізації економіки та його адаптація на шляху до сталого розвитку» здобувачі вищої освіти УДФСУ другого (магістерського) рівня […]

В здоровому тілі – здоровий дух!

  Щороку 20 вересня у світі відзначається Міжнародний день студентського спорту. Насамперед цей день покликаний пропагувати здоровий спосіб життя та залучати молодь до занять спортом у закладах вищої освіти.  Відмітимо, що у Податковому університеті – спорт у пріоритеті!  ННІ спеціальної фізичної підготовки та реабілітації постійно проводять спортивно-масові заходи, де студенти пізнають світ спорту, пізнають себе […]

PWC Ukraine запрошує студентів та випускників університету на роботу

PWC Ukraine пропонує розпочати кар’єру в міжнародній компанії Великої четвірки та стати справжнім спеціалістом. Компанія шукає студентів 4-6 курсу та випускників економічних спеціальностей на стартову позицію у відділ аудиту.   Важливо: – бажання розвиватися в цій сфері; – теоретичні або практичні знання бухгалтерського обліку; – знання англійської мови на рівні intermediate. Деталі вакансії за посиланнями: https://www.pwc.com/ua/en/careers/job-search/description.html?wdjobreqid=192642WD&wdcountry=UKR&wdjobsite=Global_Experienced_Careers&wdjd=simple […]

Долучайтеся до онлайн-тренінгів та семінарів Elsevier

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, бібліотекарів та усіх бажаючих покращити свої компетентності. Долучайтеся до онлайн-тренінгів та семінарів Elsevier для України. Завдяки цим вебінарам ви дізнаєтесь:  як простіше видати електронну книгу;  як ефективно шукати літературу;  як покращити свій профіль у базі даних Scopus;  яку роль відіграють Scopus та SciVal у рейтингах університетів,  як оцінити прогрес вашої установи […]

Увага! Триває вакцинація від СOVID-19 для студентів та співробітників університету

Будьте відповідальними! Вакцинуйтеся! Шановні співробітники, науково-педагогічні працівники та студенти, скористайтеся нагодою! Триває вакцинація від СOVID-19. Зробити безкоштовне щеплення можуть студенти, викладачі та співробітники Університету ДФС України. Пункт вакцинації розташований у Ірпінському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги Київської області, вул. Садова, 38. Попередньо вас огляне лікар (З поверх центру, 309 кабінет), після консультації якого здійснюється вакцинація у 314 кабінеті. Доступні […]