Вчена рада

РУДАЯ

Марина Ігорівна

Учений секретар

Народилася 22 квітня 1982 року в смт. Баришівка, Київської області.

У 2003 році закінчила Академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Оподаткування доходів сільських домогосподарств».

У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України.

У 2019 році присвоєно кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»; 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»; 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Від серпня 2003 року – економіст І категорії відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, а з вересня 2007 по серпень 2009 рік – молодший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Від вересня 2009 року доцент кафедри фінансових ринків Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З листопада 2019 – по травень 2021 доцент кафедри фінансових розслідувань, Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З червня 2021 року переведена на посаду Ученого секретаря Університету державної фіскальної служби України.

Авторка та співавторка понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Член експертної групи ЕГ-02, Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019р.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

№ з/п За посадами
ПІБ Посада
1.        Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна в.о. ректора, к.е.н., доцент
2.        Монаєнко Антон Олексійович перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи, д.ю.н., професор
3.        Драган Олена Василівна проректор з наукової роботи, д.ю.н., доцент
4.        Самсін Роман Ігорович проректор з адміністративно-господарської діяльності, к.ю.н.
5.        Солдатенко Оксана Володимирівна проректор з науково-педагогічної роботи та інфраструктури, д.ю.н., професор
6.        Тринчук Віктор Вікторович проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій, к.е.н., доцент
7.        Чмелюк Василь Васильович проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції-начальник Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, к.ю.н.
8.        Рудая Марина Ігорівна учений секретар, к.е.н., доцент
9.        Ворожбит Ольга Петрівна головний бухгалтер – начальник служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності
10.   Цимбалюк Світлана Ярославівна директор Наукової бібліотеки, к.е.н., доцент
11.   Кітченко Марина Іванівна голова первинної профспілкової організації працівників Університету
12.   Чеховська Ірина Василівна голова Конференції трудового колективу, д.ю.н., с.н.с.
13.   Шевчук Олег Анатолійович директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики, д.е.н., професор
14.   Горбовий Артур Юліанович директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор
15.   Краєвський Володимир Миколайович директор Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, д.е.н., професор
16.   Кужелєв Михайло Олександрович директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, д.е.н., професор
17.   Малинський Ігор Йосипович директор Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, к.н.ф.в., професор
18.   Суліма Євген Миколайович директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, д.філос.н, професор
19.   Топчій Василь Васильович директор Навчально-наукового інституту права, д.ю.н., професор
20.   Шевчук Сергій Васильович в.о. директора Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., доцент
21.   Кайдаш Олеся Юріївна директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання, к.ю.н.
22.   Бойко Олена Олександрівна директор Вінницького Навчально- наукового інституту, к.е.н., доцент
23.   Гордіца Тетяна Маноліївна директор Сторожинецького Навчально-наукового інституту, к.е.н., доцент
24.   Касап Жанна Борисівна директор Кам’янець-Подільського Навчально-наукового інституту, к.і.н.
25.   Близнюк Артем Олександрович студентський ректор
26.   Шевчук Валерій Андрійович завідувач кафедри військової підготовки, к.ю.н., доцент
27.   Сластьоненко Олександр Андрійович в.о. голови Ради ветеранів Університету
Виборні представники
ПІБ Посада
28.   Бедринець Мирослава Дмитрівна завідувач кафедри фінансів імені
Л. Л. Тарангул, к.е.н., доцент
29.   Береславська Олена Іванівна завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, д.е.н., професор
30.   Біла Вікторія Русланівна заступник начальника Факультету з навчально-методичної роботи, д.ю.н., доцент
31.   Бодров Володимир Григорович завідувач кафедри економічної теорії, д.е.н., професор
32.   Бойко-Слобожан Олена Олександрівна заступник директора Навчально-наукового інституту права, к.е.н., доцент
33.   Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна директор Навчально-наукового центру організації освітнього процесу, к.ю.н., доцент
34.   Зикун Наталія Іванівна завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури, д.соц.ком., професор
35.   Лазебник Лариса Леонідівна завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор
36.   Лісовий Андрій Васильович заступник голови Вченої ради, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу, д.е.н., професор
37.   Мірошніченко Сергій Сергійович професор кафедри кримінального права та кримінології, д.ю.н., доцент
38.   Мулявка Дмитро Григорович завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності, д.ю.н., професор
39.   Новицька Наталія Борисівна завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н, доцент
40.   Онишко Світлана Василівна завідувач кафедри фінансових ринків, д.е.н., професор
41.   Онучак Людмила Володимирівна завідувач кафедри сучасних європейських мов, к.пед.н., доцент
42.   Осмятченко Володимир Олександрович завідувач кафедри податкової політики, д.е.н., професор
43.   Семко Микола Миколайович завідувач кафедри вищої математики,

д.ф.-м.н., професор

44.   Сергієнко Юрій Петрович заступник директора Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної підготовки та реабілітації, к.фіз.вих., доцент
45.   Сунцова Олеся Олександрівна професор кафедри економічної  кібернетики, д.е.н., професор
46.   Цимбал Петро Васильович завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, д.ю.н., професор
47.   Шевченко Анатолій Євгенійович завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права, д.ю.н., професор
48.   Шолкова Тетяна Борисівна доцент кафедри фінансового права, к.ю.н., доцент
49.   Гордієнко Вероніка Вадимівна студентка ОБ-19-1
50.   Гурник Олександра Михайлівна студентка ОПБ-18-1
51.   Теслицький Артем Анатолійович студент ПБК-19-7
52.   Яковлева Тетяна Володимирівна студентка ОБА-17-1
53.   Яремчук Ірина Володимирівна аспірантка групи АО-18-1

Представники Університету ДФС України взяли участь в Олімпійському дні Київщини-2021

Представники Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) взяли участь у спортивно-масовому заході Олімпійський день Київщини-2021, який пройшов в місті Бориспіль Київської області. Цього року він присвячений участі Національної збірної команди України у Іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо. На змагання з’їхалися 2 тисячі юних спортсменів майже з усіх територіальних громад Київщини.  Зауважимо, що УДФСУ […]

Увага! Строк прийому документів на підготовчі курси для молоді з тимчасово окупованих територій продовжено до 29 червня 2021 року

До уваги вступників, які проживають на тимчасово окупованій території (ТОТ) Донецької та Луганської областей, ТОТ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також населених пунктів розташованих на лінії зіткнення та планують скористатися можливістю участі у програмі підготовчих курсів зі стипендіальним забезпеченням! Прийом документів для участі в підготовчих курсах продовжили до 29 червня. Відповідне рішення ухвалили […]

В Університеті державної фіскальної служби України відбулась онлайн-зустріч щодо освітньо-професійної програми «Фінансові технології»

В Університеті державної фіскальної служби України відбулась онлайн-зустріч викладачів університету та Національного університету «Львівська політехніка»,  які задіяні в реалізації  мережевої освітньо-професійної програми «Фінансові технології». Під час конференції учасники обговорили питання що стосуються наповнення програми а саме: Вибіркові дисципліни; Силабуси; Робочі програми; Ліцензійні умови; Переформатування робочої групи; Підсумовуючи захід, учасниками було визначено основні завдання, вектори співпраці […]

Результати кафедри економіки підприємства на Всеукраїнських конкурсах кваліфікаційних робіт

20-21 травня на базі Державного університету «Одеська політехніка» було проведено Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Випускник кафедри економіки підприємства Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи УДФСУ Книшик Валентин Ігорович здобув перемогу з роботою на тему «Шляхи зниження податкового навантаження суб’єкта господарювання в малому бізнесі (за матеріалами ТОВ «Ромаліс»). […]

Увага! Інформація для вступників на підготовчі курси з тимчасово окупованих територій

  Вступники з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Автономної Республіки Крим, які планують проходити підготовчі курси в Університеті державної фіскальної служби України! Інформуємо, що з 7 червня буде зачинено контрольний пункт пропуску (КПВВ) «Чаплинка» на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Пункт пропуску буде закритий на два тижні, протягом яких будуть проводитися ремонтні […]

Привітання в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської з Днем журналіста України

Журналісти Університету державної фіскальної служби України,  щиро вітаю вас з професійним святом – Днем журналіста України! Ваша професія – вкрай важлива. Саме ви формуєте суспільну думку та сприяєте розвитку держави. А сучасне суспільство просто не можливо уявити без інформації, без засобів її передачі та без професійного погляду на події і факти нашого життя. Бажаю вам, […]

Відбудуться урочистості з нагоди 24-ї річниці створення Факультету податкової міліції та прощання з бойовим прапором

Шановні колеги! Університет державної фіскальної служби України запрошує 4 червня 2021 року на урочистості з нагоди 24-ї річниці створення Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції та прощання з бойовим прапором. У цей день особовий склад Факультету останній раз вишикується та почує команду «На прапори СТРУНКО!». Програма урочистих заходів: 13:00-14:00 Форсайт-сесія «Майбутнє економічної […]