Вчена рада

РУДАЯ

Марина Ігорівна

Учений секретар

Народилася 22 квітня 1982 року в смт. Баришівка, Київської області.

У 2003 році закінчила Академію ДПС України за спеціальністю «Фінанси».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему: «Оподаткування доходів сільських домогосподарств».

У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України.

У 2019 році присвоєно кваліфікацію судового експерта за спеціальностями: 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»; 11.2. «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій»; 11.3. «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Від серпня 2003 року – економіст І категорії відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, а з вересня 2007 по серпень 2009 рік – молодший науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН.

Від вересня 2009 року доцент кафедри фінансових ринків Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З листопада 2019 – по травень 2021 доцент кафедри фінансових розслідувань, Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь.

З червня 2021 року переведена на посаду Ученого секретаря Університету державної фіскальної служби України.

Авторка та співавторка понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Член експертної групи ЕГ-02, Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019р.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

№ з/пЗа посадами
ПІБПосада
1.                  Унинець-Ходаківська Валентина Павлівнав. о. ректора
2.                  Пижова Марина Олександрівнав. о. проректора з наукової роботи та рекрутації
3.                  Супруненко Світлана Анатоліївнав. о. проректора з навчально-методичної роботи та соціальних питань
4.                  Ховрак Інна Вікторівнав. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій
5.                  Петренко Андрій Валерійовичв. о. проректора з цифровізації та інноваційного навчання
6.                  Дмитрук Олександр Олександровичв. о. проректора з економіки та розвитку інфраструктури
7.                  Рудая Марина Ігорівнаучений секретар
8.                  Теліщук Лариса Олексіївнав. о. головного бухгалтера – начальника служби бухгалтерського обліку та звітності
9.                  Цимбалюк Світлана Ярославівнав. о. директора Наукової бібліотеки
10.              Кітченко Марина Іванівназаступник декана з виховної роботи Факультету податкової справи, обліку та аудиту, голова Первинної профспілкової організації працівників
11.              Чеховська Ірина Василівнаголова Конференції трудового колективу
12.              Калганова Олена Анатоліївнав. о. директора Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи
13.              Зикун Наталія Іванівнав. о. декана Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту
14.              Краєвський Володимир Миколайовичв. о. декана Факультету податкової справи, обліку та аудиту
15.              Рябокінь Марина Валеріївнав. о. декана Факультету фінансів та цифрових технологій
16.              Топчій Василь Васильовичв. о. директора Навчально-наукового інституту права
17.              Ярема Валерій Володимировичв. о. завідувача кафедри військової підготовки
18.              Кармаліта Марія Володимирівнав. о. директора Науково-дослідного інституту фінансової політики
19.              Погорєловська Ірина Дем’янівнадиректор Навчального центру неперервної освіти та дистанційного навчання
20.              Сидоренко Олексій Миколайовичв. о. директора Навчального центру менеджменту та якості освітнього процесу
Виборні представники
21.              Авраменко Наталія Леонідівнапрофесор кафедри митної справи та товарознавства
22.              Бойко-Слобожан Олена Олександрівнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту права
23.              Глух Марина Василівнав. о. завідувача кафедри публічного права
24.              Грабовенко Наталія Валеріївнав. о. завідувача кафедри соціальної філософії та управління
25.              Грищук Віктор Леонідовичв. о. завідувача кафедри правоохоронної діяльності
26.              Гурочкіна Вікторія Вікторівнав. о. заступника директора з виховної роботи Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи
27.              Дідківська Галина Василівнав. о. завідувача кафедри кримінальної юстиції
28.              Забарило Аліна Володимирівнапровідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу
29.              Зирянова Ольга Леонідівнав. о. начальника відділу внутрішнього аудиту, провідний бухгалтер-ревізор відділу внутрішнього аудиту
30.              Іванишина Ольга Степанівнав. о. завідувача кафедри фіскального адміністрування
31.              Коляда Тетяна Анатоліївнав. о. завідувача кафедри публічних фінансів
32.              Лісовий Андрій Васильовичв. о. завідувача кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу
33.              Малинський Ігор Йосиповичв. о. заступника декана з виховної роботи Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту
34.              Мартиненко Валентина Віталіївнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи
35.              Мискін Юрій Ігоровичпрофесор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики
36.              Новицька Надія Володимирівназавідувач відділу дослідження публічних фінансів
37.              Новицька Наталія Борисівнапрофесор кафедри приватного права
38.              Мацелик Тетяна Олександрівнапрофесор кафедри публічного права
39.              Коваленко Юлія Михайлівнапрофесор кафедри фінансових ринків та технологій
40.              Кудін Сергій Володимировичпрофесор кафедри теоретико-правових дисциплін
41.              Самолюк Катерина Володимирівнав. о. директора Студмістечка
42.              Стежко Надія Володимирівнав. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин
43.              Федотова-Півень Ірина Миколаївнав. о. завідувача кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем
44.              Шевченко Анатолій Євгенійовичв. о. завідувача кафедри теоретико-правових дисциплін
45.              Греян Ані Артемівназдобувач вищої освіти
46.              Ковпак Денис Васильовичздобувач вищої освіти
47.              Швайко Іван Євгенійовичздобувач вищої освіти
48.              Шуляк Ілона Володимирівназдобувач вищої освіти
49.              Овдієнко Оксана Вадимівнааспірант

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

ПІБПосада
1.                   Зикун Наталія Іванівнав. о. декана Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту
2.                   Дідківська Галина Василівнав. о. завідувача кафедри кримінальної юстиції
3.                   Пижова Марина Олександрівнав. о. проректора з наукової роботи та рекрутації
4.                   Ярема Валерій Володимировичв. о. завідувача кафедри військової підготовки
5.                   Грищук Віктор Леонідовичв. о. завідувача кафедри правоохоронної діяльності
6.                   Забарило Аліна ВолодимирівнаПровідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

ПІБПосада
1.                   Бойко-Слобожан Олена Олександрівнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту права
2.                   Рябокінь Марина Валеріївнав. о. декана Факультету фінансів та цифрових технологій
3.                   Супруненко Світлана Анатоліївнав. о. проректора з навчально-методичної роботи та соціальних питань
4.                   Краєвський Володимир Миколайовичв. о. декана Факультету податкової справи, обліку та аудиту
5.                   Сидоренко ОлексійМиколайовичв. о. директора Навчального центру менеджменту таякостіосвітньогопроцесу
6.                   Авраменко НаталіяЛеонідівнаПрофесор кафедри митної справи та товарознавства
7.                   МацеликТетянаОлександрівнаПрофесор кафедри публічного права
8.                   Мискін Юрій ІгоровичПрофесор кафедри облікових технологій та бізнес-аналітики
9.                   Ковпак Денис Васильовичздобувач вищої освіти


ПОСТІЙНА ПРАВНИЧА КОМІСІЯ

ПІБПосада
1.                   Чеховська Ірина Василівнаголова Конференції трудового колективу
2.                   Топчій Василь Васильовичв. о. директора Навчально-наукового інституту права
3.                   Калганова Олена Анатоліївнав. о. завідувача кафедри кримінальних розслідувань
4.                   Кудін Сергій ВолодимировичПрофесор кафедри теоретико-правовихдисциплін
5.                   Шуляк Ілона Володимирівназдобувач вищої освіти

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

ПІБПосада
1.                   Мартиненко Валентина Віталіївнав. о. заступника директора з навчально-методичної роботи  Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи
2.                   Глух Марина Василівнав. о. завідувача кафедри публічного права
3.                   Коляда Тетяна Анатоліївнав. о. завідувача кафедри публічних фінансів
4.                   Іванишина Ольга Степанівнав. о. завідувача кафедри фіскального адміністрування
5.                   НовицькаНадія ВолодимирівнаЗавідувач відділудослідження публічних фінансів Науково-дослідного інституту фінансової політики
6.                   НовицькаНаталія БорисівнаПрофесор кафедри приватного права
7.                   Коваленко Юлія МихайлівнаПрофесор кафедри фінансових ринків та технологій
8.                   Овдієнко Оксана Вадимівнааспірант

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

ПІБПосада
1.                   Федотова-ПівеньІринаМиколаївнав. о. завідувачакафедрикомп’ютерних та інформаційнихтехнологій і систем
2.                   Кітченко Марина Іванівназаступник декана з виховноїроботи Факультету податковоїсправи, обліку та аудиту, голова Первинної профспілкової організації працівників
3.                   Петренко АндрійВалерійовичв. о. проректора з цифровізації та інноваційногонавчання
4.                   ЛісовийАндрійВасильовичв. о. завідувачакафедри аудиту, державногофінансового контролю та аналізу
5.                   МалинськийІгорЙосиповичв. о. заступника декана з виховноїроботи Факультету соціально-гуманітарнихтехнологій та менеджменту
6.                   Швайко Іван Євгенійовичздобувач вищої освіти

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ПІБПосада
1.                   Шевченко АнатолійЄвгенійовичв. о. завідувачакафедри теоретико-правовихдисциплін
2.                   ПогорєловськаІринаДем’янівнадиректор Навчального центру неперервноїосвіти та дистанційногонавчання
3.                   ДмитрукОлександрОлександровичв. о. проректора з економіки та розвиткуінфраструктури
4.                   Теліщук Лариса Олексіївнав. о. головного бухгалтера – начальника служби бухгалтерського обліку та звітності
5.                   Зирянова Ольга Леонідівнав. о. начальника відділу внутрішнього аудиту, провідний бухгалтер-ревізор відділу внутрішнього аудиту
6.                   Самолюк Катерина Володимирівнав. о. директора Студмістечка

 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ПІБПосада
1.                   Стежко Надія Володимирівнав. о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин
2.                   Цимбалюк Світлана Ярославівнав. о. директора Наукової бібліотеки
3.                   Ховрак Інна Вікторівнав. о. проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної співпраці та інвестицій
4.                   Грабовенко НаталіяВалеріївнав. о. завідувачакафедрисоціальноїфілософії та управління
5.                   КармалітаМаріяВолодимирівнав. о. директора Науково-дослідногоінститутуфінансовоїполітики
6.                   ГурочкінаВікторіяВікторівнав. о. заступника директора з виховноїроботиНавчально-науковийінститутекономічноїбезпеки та митноїсправи
7.                   ГреянАніАртемівнаЗдобувачвищоїосвіти

НЛ «Юридична клініка» вкотре провела тренінг для студентів-практикантів Державного податкового університету

17.05.2022 НЛ «Юридична клініка» вкотре провела тренінг для студентів-практикантів Державного податкового університету. Тема зустрічі: «Аналіз матеріалів справи». Вже неодноразово наші студенти – консультанти проводять тренінг на дану тематику, адже саме цей етап консультування клієнта є найбільш складним та відповідальним. Зокрема, аналіз матеріалів справи включає в себе: -визначення із загальної сукупності обставин, які відомі у справі, […]

Вітання в.о. ректора Валентини Унинець-Ходаківської із Всесвітнім днем вишиванки

З Днем вишиванки, моя родино Державного податкового університету! Українська вишита сорочка – не просто частина національного одягу. Це справжній витвір мистецтва, найвпізнаваніший елемент нашої культури. Вишиванка – символ унікальності нашої нації, волі та любові до України. Сьогоднішнє свято об’єднує українців з усіх куточків світу. Нагадує нам, що ми різні, проте єдині у любові до Батьківщини, […]

Відбулася онлайн-зустріч студентів-практикантів денної та заочної форм навчання ДПУ НЛ «Юридична клініка»

13.05.2022 відбулася онлайн-зустріч студентів-практикантів денної та заочної форм навчання ДПУ НЛ «Юридична клініка». Тема зустрічі: «Збір інформації по справі та робота з клієнтом» На зустрічі було розглянуто та опрацьовано такі питання: Поняття інтерв’ювання Підготовка до інтерв’ювання Перший контакт з клієнтом Вільна розповідь клієнта: А) з’ясування проблем клієнта Б) встановлення хронології подій В) резюмування інтерв’ю Завершення […]

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R