Відділ міжнародного співробітництва

Інформація для іноземців, осіб без громадянства щодо вступу до

УДФСУ на підготовче відділення, за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями

Університет державної фіскальної служби є закладом вищої освіти IV рівня акредитації, що здійснює підготовку бакалаврів та магістрів, аспірантів та докторантів.

Активно розвивається співпраця з закладами вищої освіти таких країн, як Польща, Хорватія,Франція, Іспанія, Італія, Словаччина, Грузія тощо.

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відділу міжнародного освітнього співробітництва (приймальної комісії) заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом;
 • оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
 • дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
 • іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого

навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність/

Вартість навчання

Навчання можливе також російською та англійською мовами.

Також в УДФСУ функціонує підготовче відділення для іноземців, після закінчення якого вони можуть вступити на бакалаврат або магістратуру. Навчання на підготовчому відділенні триває 10 місяців, коштує 30460,43 UAN.

Іноземці можуть вступити в Університет двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): бакалавра, магістра.

Університет забезпеченй матеріально-технічною базою, зокрема 4 навчальними корпусами, 4 гуртожитками, стадіоном, сучаснообладнаними навчальними аудиторіями та кабінетами

НАША АДРЕСА:

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08200.

Веб-сайт: https://nusta.edu.ua/ E-mail: international.udfs@gmail.com

Нормативно-правова документація України

 1. Закон України «Про освіту»

 2. Закон України “Про вищу освіту”
 3. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
 4. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
 5. Закон України «Про закордонних українців»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в?їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти»
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»
 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні документів про освіту»
 15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2009 № 220 «Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки»

 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 249 «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»

Міжнародна нормативно-правова документація

Анкета опитування іноземного абітурієнта
[contact-form-7 id=”52598″ title=”Анкета опитування іноземного абітурієнта”]