Авраменко Наталія Леонідівна

Посада: завідувач кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: «Екологічна безпека», «Безпечність товарів», «Товарознавство. Пакувальні матеріали і тара», «Товарна номенклатура ЗЕД», «Хімія».

Бібліометричний профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sgjJ4FwAAAAJ&hl=uk

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7027-0266

Контакти: тел. вн. – 1218, 1399. 

Кабінет: С330

Дударенко Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання:  –

Навчальні дисципліни, які викладає: «Інструментальні методи досліджень та сенсорний аналіз», «Безпека життєдіяльності (Модуль 1. Безпека життєдіяльності. Модуль 2. Цивільний захист. Модуль 3. Охорона праці. Модуль 4. Екологія)» 

Бібліометричний профіль в Google Scholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=v_lSyIIAAAAJ&hl=uk  

Контакти: тел. вн. – 1218, 1399. 

Кабінет: С326-а

Желібо Євген Петрович

Посада: професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Навчальні дисципліни, які викладає: «Безпека життєдіяльності (Модуль 1. Безпека життєдіяльності. Модуль 2. Цивільний захист. Модуль 3. Охорона праці. Модуль 4. Екологія)» 

Бібліометричний профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ymex25UAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-5828-6396

Контакти: тел. вн. – 1399. 
Кабінет: С331

Качур Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: «Товарознавство. Лікарські препарати», «Безпека життєдіяльності (Модуль 1. Безпека життєдіяльності. Модуль 2. Цивільний захист. Модуль 3. Охорона праці. Модуль 4. Екологія)» 

Бібліометричнийпрофіль в Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=9CK-t10AAAAJ&hl=uk

Контакти: тел. вн. – 1343. 

Кабінет: С330

Сагайдак Ірина Степанівна 

Посада: професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: «Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів», «Інструментальні методи досліджень та сенсорний аналіз», «Технічне регулювання», «Системи промислових технологій в галузях економіки», «Безпека життєдіяльності (Модуль 1. Безпека життєдіяльності. Модуль 2. Цивільний захист. Модуль 3. Охорона праці. Модуль 4. Екологія)» 

Бібліометричний профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wMqF4EEAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-7186-8830

Контакти: тел. вн. – 1399. 

Кабінет: С331

Цимбалюк Світлана Ярославівна 

Посада: доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: «Технічні засоби митного контролю», «Безпека життєдіяльності (Модуль 1. Безпека життєдіяльності. Модуль 2. Цивільний захист. Модуль 3. Охорона праці. Модуль 4. Екологія)» 

Бібліометричний профіль в Google Scholar::
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jvQfftsAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-8092-0111

Контакти: тел. вн. – 1311. 
Кабінет: С364 (ЦМЗ)

Чорна Тетяна Миколаївна 

Посада:  доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Навчальні дисципліни, які викладає: «Теоретичні основи товарознавства», «Товарознавство та експертиза продовольчих товарів», «Мікробіологія», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Безпека життєдіяльності (Модуль 1. Безпека життєдіяльності. Модуль 2. Цивільний захист. Модуль 3. Охорона праці. Модуль 4. Екологія)»

Бібліометричний профіль в Google Scholar::
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UUPPXFwAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-9923-8737

Контакти: тел. вн. – 1218, 1399
Кабінет: С329

Старинець Наталія Іванівна

Посада: завідувач навчально-наукової лабораторії експертизи товарів 

Контакти: тел. вн. – 1218, 1399. 

Кабінет: С329. 

Кочергін Олександр Михайлович 

Посада: провідний фахівець кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки.

Бібліометричний профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rL4TJ-AAAAAJ&hl=uk

Контакти: тел. вн. – 1218, 1399. 

Кабінет: С329