Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Відділ є самостійним структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) і підпорядковується проректору з міжнародної діяльності та інвестицій та ректору УДФСУ.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про звернення громадян», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Державної фіскальної служби, Статутом Університету ДФС України, наказами та розпорядженнями ректора Університету, а також Положенням про відділі інформації та зв’язків з громадськістю.

Основними завданнями відділу є:

  • Створення позитивного іміджу навчального закладу шляхом інформування громадськості міста та регіонів про важливі події у житті Університету, досягнення у науковій, освітній та культурній діяльності співробітників і студентів УДФСУ.
  • Висвітлення у засобах масової інформації заходів, які проводяться в УДФСУ.
  • Поширення єдиного корпоративного стилю на рекламну та відеопродукцію, який представляє УДФСУ.

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю в установленому порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету, а також колегіальними та робочими органами, які в ньому функціонують, засобами масової інформації, громадськими організаціями, відповідними підрозділами органів місцевого самоврядування, освіти і науки, фіскальної служби, у тому числі, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Центральний корпус каб.137.

Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08205
Тел.: (04597) 61764
E-mail: 12.02@nusta.edu.ua