Форма запису в Літню школу за напрямом IT

Програма роботи Літньої школи за спеціальністю 122 Компютерні науки.

Мета: Популяризація освітньо-професійної програми «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)» за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, як джерела  знань з сучасного програмування.

Основні напрями:

  • профорієнтаційний, що передбачає ознайомлення школярів, абітурієнтів, бакалаврів з програмою «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)», дає розуміння трансформації потреб економіки держави у діджиталізації управління державою, утворенні нових ІТ- професій;
  • ініціативність і підприємливість – формування уявлень про організацію, роботу, налагодження комунікації, організація спільних практико-орієнтованих форм взаємодії;
  • управління персональною ефективністю – формування навичок планування власної професійної діяльності, аналізу, оцінці, корекції власної професійної траєкторії, умінні керувати власним часом, будувати конструктивну комунікацію, алгоритмізацію аналітичних процесів самопізнання;
  • інформаційно-технологічний – передбачає оволодіння сучасними інформаційними технологіями, навичками пошуку, обробки, збереження інформації, інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у розв’язанні навчальних і професійних завдань, а також оволодіння основами сучасного програмування;

Завдання:

  1. Ознайомити здобувачів з програмою «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)».
  2. Через практичний досвід, з використанням інтерактивних технологій та методів роботи сформувати у слухачів навички програмування, ставлення до нових ІТ-професій.
  3. Мотивувати слухачів до вступу на бакалаврат за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.
  4. Заходи щодо реалізації завдань:

Тематичний план роботи Літньої школи

за спеціальністю 122 Компютерні науки

 Напря-мок ЛШВідповідаль-на особаТермін проведен-няЧас проведен-няПрограма
1Інформаційні управляючи системи і технологіїФедотова-Півень І.М., зав.каф  ІУОС 

28.07.21

10.00-14.001. Знайомство.

2. Тест: «Якості успішного ІТішніка».

3. Сучасні інформаційні технології в діджиталізації економіки  сучасної держави.

4. Практичне заняття з сучасного програмування (Федотова-Півень І.М., Омельчук А.А.)

2Федотова-Півень І.М., зав.каф  ІУОС29.07.2110.00-14.001. Знамениті українці-науковці в світовому розвитку ІТ.

2. Практичне заняття з сучасного програмування (Федотова-Півень І.М., Омельчук А.А.).

3Федотова-Півень І.М., зав.каф  ІУОС

Омельчук А.А.

 

 

30.07.21

 

10.00-14.00

 

1. Сучасні ІТ-професії.

2. Практичне заняття з сучасного програмування (Федотова-Півень І.М., Омельчук А.А.).

3. Підведення підсумків.

 

 

  1. Очікуваний результат:

По закінченню Літньої школи очікується підвищення рівня обізнаності та мотивації школярів, абітурієнтів, заохочення до розробки стартапів у галузі інформаційних технологій. Виявлення бажання до вступу абітурієнтів на бакалаврат за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.