Порядок вибору навчальних дисциплін на першому (бакаларському) рівні

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 061 Журналістика

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 073 Менеджмент

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 122 Компютерні науки

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 072 Фінанси, страхування та банківська справа

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 081 Право

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 293 Міжнародне право

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Каталог дисциплін для розвитку економічних компетентностей

Каталог дисциплін гуманітарного напрямку

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 035 Філологія

Каталог дисциплін професійного спрямування зі спеціальності 051 Економіка

Каталог дисциплін професійнго спрямування зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Каталог дисциплін професійного спрямування зі спеціальності 053 Психологія

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 071 Облік та оподаткування

Каталог дисциплін для розвитку правничих компетентностей

Порядок реалізації права вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня

З метою інформування здобувачів вищої освіти про зміст вибіркових навчальних дисциплін завідувачі/начальники кафедр у термін до 30 травня забезпечують розміщення на офіційному сайті Університету на сторінці кафедри у вигляді анотацій або силабусів інформації про мету, завдання навчальної дисципліни, а також компетентності та програмні результати навчання, які забезпечує навчальна дисципліна. 

Навчально-наукові інститути (Факультет) ознайомлюють здобувачів вищої освіти з порядком, термінами й особливостями запису та формування навчальних груп для вивчення обраних ними навчальних дисциплін.

Електронну заяву на вивчення вибіркових навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти денної форми навчання формують у середовищі АСУ «Управління Університетом», як правило, у період з 1 по 10 вересня (на 1-2 семестри);

для здобувачів, у яких теоретичне навчання передбачене у трьох семестрах, – додатково у період з 15 лютого по 15 березня (на 3 семестр навчання)

для здобувачів вищої освіти другої та третьої хвиль набору (якщо такі передбачені правилами прийому), термін подання заяв на вивчення вибіркових дисциплін становить 5 робочих днів з дня зарахування.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими заявами і сформованими групами затверджується директором ННІ (начальником Факультету). Вибір дисциплін затверджується відповідним наказом.

Здобувач вищої освіти, який не скористався своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих навчальних дисциплін, які ННІ (Факультет) вважатиме потрібними для оптимізації навчальних груп і потоків.

За необхідності здобувачам вищої освіти надається можливість зробити повторний вибір серед навчальних дисциплін, на які записалася більшість здобувачів вищої освіти у термін до 15 вересня.

Обрані навчальні дисципліни включаються до індивідуальних навчальних планів здобувачами вищої освіти

Каталог вибіркових дисциплін для магістрів 2021 року вступу

Каталог навчальних дисциплін, спрямованих на розвиток професійних компетентностей здобувача вищої освіти зі спеціальності 051

Каталог дисц проф спрям зі спец 262 Правоохоронна діяльність 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрям зі спец 122 Комп’ютерні науки 2021 рік вступу

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Каталог дисц проф спрям зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрямування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2021 року вступу

Каталог дисц проф спрям зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрям зі спец 051 Економіка 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрям зі спец 293 Міжнародне право 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрям зі спец 014 Середня освіта (Математика) 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрям зі спец 017 Фізична культура і спорт 2021рік вступу

Каталог дисциплін проф спрямування спеціальності 076 Підприємництво торгівля біржова діяльність для 2021 року вступу

Каталог дисц проф спрям зі спеціальності 073 Менеджмент 2021 рік вступу

Каталог дисц проф спрям зі спец 014 Середня освіта (Історія. Правознавство) 2021 рік вступу

Порядок реалізації права вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

З метою інформування здобувачів вищої освіти про зміст вибіркових навчальних дисциплін завідувачі/начальники кафедр у термін до 30 травня забезпечують розміщення на офіційному сайті Університету на сторінці кафедри у вигляді анотацій або силабусів інформації про мету, завдання навчальної дисципліни, а також компетентності та програмні результати навчання, які забезпечує навчальна дисципліна. 

Навчально-наукові інститути (Факультет) ознайомлюють здобувачів вищої освіти з порядком, термінами й особливостями запису та формування навчальних груп для вивчення обраних ними навчальних дисциплін.

Електронну заяву на вивчення вибіркових навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти денної форми навчання формують у середовищі АСУ «Управління Університетом», як правило, у період з 1 по 10 жовтня.

для здобувачів вищої освіти другої та третьої хвиль набору (якщо такі передбачені правилами прийому), термін подання заяв на вивчення вибіркових дисциплін становить 5 робочих днів з дня зарахування.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін згідно з поданими заявами і сформованими групами затверджується завідувачем відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури). Вибір дисциплін затверджується відповідним наказом.

Здобувач вищої освіти, який не скористався своїм правом вибору, буде записаний на вивчення тих навчальних дисциплін, які відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури) вважатиме потрібними для оптимізації навчальних груп.

За необхідності здобувачам вищої освіти надається можливість зробити повторний вибір серед навчальних дисциплін, на які записалася більшість здобувачів вищої освіти у термін до 15 жовтня.