Ліцензування та акредитація

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет:

  • відповідності стандарту вищої освіти;
  • спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
  • досягнення заявлених у програмі результатів навчання.

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Менеджмент митної справи” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Проектний менеджмент” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії МОН України щодо проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Правоохоронна діяльність” спеціальності 262 Правоохоронна діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Розпорядження з додатком про результати акредитації

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

 Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 035 Філологія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Навчання в Університеті державної фіскальної служби України здійснюється на підставі сертифікатів про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність

Сертифікати про акредитацію Університету ДФС України

Галузі знань та спеціальності

051 Економіка
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
 
053 Психологія
– ступінь бакалавра
061 Журналістика
– ступінь бакалавра

071 Облік і оподаткування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

072 Фінанси, банківська справа та страхування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

073 Менеджмент
– ступінь бакалавра

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

Ступінь магістра

081 Право
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

292 Міжнародні економічні відносини
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

293 Міжнародне право
– ступінь бакалавра