Минюк Олена Юріївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Стаж науково-педагогічної роботи 18 років.

В 1996 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут.  

У 2004 році закінчила Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство».

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правове регулювання біржової діяльності в Україні», за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2011 отримала вчене звання доцент кафедри господарсько-правових дисциплін.

Громадська діяльність: 

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи та міжнародного співробітництва (з 2018 року).

Член громадської організації «Союз юристів України» з 2020 р.

Сфера наукових  інтересів:  цивільне право та процес, господарське право та процес, ринок цінних паперів.

Наукова діяльність: є автором понад 60 наукових та методичних праць, серед яких:

Навчальні дисципліни, що викладає:

  1. «Цивільне право України»;
  2. «Цивільне процесуальне право»;
  3. «Основи юридичної клінічної практики »;

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com/citations?user=-q8dfesAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4524-7010

Філик Наталія Володимирівна

Освіта: вища юридична/

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада:доцент кафедри.

Наукова діяльність: авторка понад 80 наукових та науково-методичних праць, зокрема: співавторка 8 навчальних посібників (з них 1 з грифом МОН України); 5 статей в іноземних виданнях; більше 40 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, право інтелектуальної власності, право власності, теорія держави і права.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи – 25 років.

Пройшла стажування: в Літній школі з інтелектуальної власності за програмою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (КНУ ім. Шевченка), 2016р., в Академії Cisco на платформе SEDICOMM University  Introduction to Cybersecurity та  Introduction to the Internet of Things, 2020р.

Нагороджена: грамотами та подяками ректора НАУ, Державної судової адміністрації.

Навчальні дисципліни, що викладає: правові питання права інтелектуальної власності, медіаправо, патентознавство та інтелектуальна власність, цивільний процес.

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BhJ3piUAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: 0000–0002–3838-73

Контакти:кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail:filyk.n@ukr.net

Чеховська Ірина Василівна

Освіта:  вища педагогічна і вища юридична

Науковий ступінь:  доктор юридичних наук.

Вчене звання: професор.

Посада: завідувач кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 10 монографій (з них 9 у співавторстві); 8 навчальних посібників (з них 2 з грифом МОН України); більше 30 статей в іноземних виданнях; 80 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, податкове право, сімейне право, медичне право.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи –  20 років.

Пройшла стажування: Varna Free University (Болгарія), 2016 р., наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність» (Варшава, 2019 р.), підвищення кваліфікації у структурі Міжнародної академії наук  та вищої освіти у Лондоні (2017 р.) та отримала диплом системи Europass.

Нагороджена:  Почесною грамотою ДПА України (2007 р.), Почесною грамотою МОН України (2008 р.), Почесною грамотою ДФС України (2015 р.), Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (2017 р.), Почесною грамотою Союзу юристів України (2018 р.).

Навчальні дисципліни, що викладає: сімейне право, медичне право.

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PP32FaQAAAAJ&hl=ru&oi=ao 

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7030-2456

Контакти: кабінет – Е 412, телефон – 14-82, e-mail: kontanta08@ukr.net

Рябченко Юрій Юрійович

Освіта: вища юридична.

Науковий ступінь:  доктор юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: професор кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 80 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 2 монографії (1 у співавторстві); 2 підручника (у співавторстві) (з них 1 з грифом МОН України); 2 навчальних посібника (у співавторстві); 16 статей в іноземних виданнях; 37 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: цивільний процес; цивільне право.

Пройшов стажування: Varna Free University (Болгарія), 2016 р.

Нагороджений: Грамота УДФСУ (2019 р.).

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільний процес, актуальні проблеми приватного права.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6bOqJ24AAAAJ

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-1328-700X

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: 0971713748@ukr.net

Костюченко Олена Євгенівна

Освіта: вища юридична та вища економічна.

Науковий ступінь:  доктор юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: професор кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 6 монографій (з них 4 одноосібні); 12 підручників та навчальних посібників (з них 10 з грифом МОН України); 15 статей в іноземних виданнях; 70 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: трудове право, право соціального забезпечення, правове забезпечення національної безпеки.

Пройшла стажування: Cuiavian University in Wloclawek (Republik of Poland), 2019 р.

Навчальні дисципліни, що викладає: трудове право України, актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав, міжнародно-правові стандарти у сфері праці

Посилання на профіль викладача у Google Академії:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=s6QLvGMAAAAJ&hl=uk

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8244-3563

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: a09111975@i.ua

Обривкіна Оксана Миколаївна

Освіта: вища педагогічна і вища юридична.

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 50 публікацій, з них 30 наукового та 20 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, право соціального забезпечення, сімейне право, спадкове право.  

Нагороджена: знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), Почесною грамотою ДПА України (2009 р.).

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільне право України, складання цивільно-правових документів.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MB_pm8EAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8768-7778

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: sana_1968@ukr.net

Князька Лілія Антонівна

Освіта: вища юридична.

Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри.

Наукова діяльність: автор (співавтор) понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: право соціального забезпечення.

Пройшла стажування: Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Польща), 2019 р.

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільне право України, право соціального захисту.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rNXPh4QAAAAJ

Громадська діяльність: начальник відділу безоплатної правової допомоги ГО «Бюро правових послуг».

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: knyazka@ukr.net

Менів Любов Дмитрівна

Освіта: вища юридична.

Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, трудове право, житлове право, адміністративне право.

Пройшла стажування: Varna Free University (Болгарія), 2016 р.   

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільне право України, цивільно-правовий захист прав споживачів.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mZTLVCUAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4491-3218

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: meniv17@gmail.com

Дяченко Сергій Вікторович

Освіта: вища технічна, вища юридична.

Отримані спеціальності:

інженер-металург, спеціалізація: ливарне виробництво чорних та кольорових металів, спецелектрометалугрія – стаж роботи за спеціальністю 5 років;

юрист – стаж роботи за спеціальністю 25років;

викладач правознавства – стаж роботи за спеціальністю 13років.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 25 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 15 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів:  цивільне право, цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, банкрутство, адміністративне право, сімейне право, медичне право, житлове право, земельне право, тощо.

Діючий арбітражний керуючий  (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) – стаж роботи 18 років.

Діючий адвокат  (Свідоцтво на право здійснення діяльності адвоката  виданого Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) – стаж роботи 3 роки.

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільний процес, актуальні проблеми цивільного процесу. Судова практика.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=A06HGRQAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0104-2769

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: sv_dyachenko@ukr.net

Самілик Людмила Олексіївна

Освіта: вища юридична.

Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри.

Наукова діяльність: автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, зокрема: монографії (у співавторстві); 3 навчальних та практичних посібників; 2 статей в іноземних виданнях; 25 статей у фахових виданнях МОН України та ін.

Сфера наукових інтересів: сімейні правовідносини, правовідносини в сфері охорони здоров’я, цивільний процес.

Пройшла стажування: Пройшла закордонне стажування для викладачів на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW у Варшаві за підтримки Фундації ADD (Польща), 2019 р.

Нагороджена: Грамотою НУДПСУ (2014 р.), Почесною грамотою НУДПСУ (2015 р.), Грамотою УДФСУ (2016 р.), Грамотою Ірпінської міської ради (2017 р.), Грамотою УДФСУ (2019 р.), Почесною грамотою УДФСУ (2019 р.)

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільний процес України, сімейне право.

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9VsjorcAAAAJ&hl=uk&oi=sra 

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8912-9147

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: sa4345@ukr.net

Мілевська Альона Олександрівна

Освіта:  вища юридична.

Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри.

Наукова діяльність: має 42 публікації, з них 25 наукових та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 15 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: нотаріат, римське приватне право, медичне право, спадкове право.

Пройшла стажування:  Wyzszym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Польща), 2019 р.

Нагороджена: Є переможцем загальноуніверситетського конкурсу «Кращий викладач» в номінації «Кращий старший викладач ННІ права». Нагороджена  Грамотою НУДПСУ (2015 р.), Грамотою УДФСУ (2016 р.), Грамотою Ірпінської міської ради (2018 р.).

Навчальні дисципліни, що викладає: Римське приватне право, спадкове право.

Посилання на профіль викладача у Google Академії: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=07i3S_wAAAAJ&hl=uk 

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1876-1636

Громадська діяльність: відповідальний секретар Приймальної комісії Університету ДФС України.

Контакти: кабінет – Р 108, телефон – 11-03, e-mail: milevska-ntsk@ukr.net

Білоус Тетяна Йосипівна

Освіта: вища юридична.

Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук.

Посада: доцент.

Наукова діяльність: автор 18  наукових праць, що надруковані у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Сфера наукових інтересів: цивільне право України, нотаріат України.

Пройшла стажування: Вищий Семінаріум Духовного UKSW (Варшава), 2019 рік. 

Нагороджена: Грамотою УДФСУ (2019 р.), Почесною грамотою УДФСУ (2019 р.).

Навчальні дисципліни, що викладає: цивільне право України, Нотаріат України.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:   

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4RNFKwMAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-1255-5129

Контакти: кабінет – Е 407, телефон – 14-70, e-mail: tanyshabilous@gmail.com