Дідківська Галина Василівна

  • завідувач кафедри кримінального права та кримінології, професор кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; на тему «Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей».

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності».

У 2021 році присвоєне вчене звання профессора кафедри кримінального права та кримінології.

Сфера наукових інтересів: кримінологія – злочинність неповнолітніх із неблагополучних сімей; злочинність у пенітенціарній системі.

Наукова діяльність: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, як в українських так і зарубіжних виданнях, серед яких монографії, посібники та коментар до КК України.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Ювенальна юстиція», «Кримінальне право України», «Кримінально-правова характеристика корупції», «Кримінальне право України (загальна частина)», «Порівняльно-правова характеристика корупції».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XpRHrWwAAAAJ&hl=uk

Громадська діяльність: Член Всеукраїнського громадського об’єднання

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: galynadid@gmail.com

Нікітін Юрій Вікторович: 

  • професор кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства».

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та процесу.

Сфера наукових інтересів: національна безпека України; психологія злочинної поведінки; запобігання злочинності в сфері оподаткування.

Наукова діяльність: Є автором понад 140 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України», «Кваліфікація злочинів та запобігання у сфері оподаткування та митного контролю», «Методологія кримінологічних досліджень», «Кримінальне право України (особлива частина)», «Сучасні кримінологічні характеристики окремих видів злочинності в Україні».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oBiESsYAAAAJ&hl=uk

Громадська діяльність: член Спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у ВНЗ «Національна академія управління»; член редколегії фахового юридичного видання «Юридична наука»; член ГО «Незалежні експерти України»; член Ради Союзу юристів України.

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: iunika1047@gmail.com

Гаврилішин Анатолій Петрович

Посада: Доцент кафедри 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Контактна інформація: 

e-mail: GavrilishinAP@gmail.com

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=r_xQ3RwAAAAJ&hl=ru

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3488-7693

Основна інформація: У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю – 12.00.08 кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Боротьба із злочинами неповнолітніх на залізничному транспорті».

У 2011 році присвоєно звання доцента кафедри господарського права та господарського процесу.

Сфера наукових інтересів: кримінальне право

 Наукова діяльність: Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі підручники та навчальні посібники.

Громадська діяльність: 

Член Вченої ради Навчально-наукового інституту права.

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота ректора Університету ДФС України (2019 р.)

Почесна грамота Всеукраїнської профспілки працівників органів ДПС (2020 р.) 

Почесна грамота ГО «Відкритий світ молоді» (2020 р.)

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: 

«Кримінальне право»

Лопащук Дмитро Іванович

  • заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри кримінального права та кримінології.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова характеристика.

Сфера наукових інтересів: Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень проти особи.

Наукова діяльність: автор понад 11 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія та  посібник.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України. Особлива частина» та «Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю»

Громадська діяльність:  член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: Lopashchukdmitry@gmail.com

Лаговська Наталія Валеріївна

заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи; доцент кафедри кримінального права та кримінології.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У травні 2021 року захистила кандидатську дисертацію  «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право)

Сфера наукових інтересів: Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні.

Наукова діяльність: автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України (загальна частина)».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iHSkp0kAAAAJ&hl=uk

Громадська діяльність:  член Всеукраїнської асоціації кримінального права, член союзу юристів України.

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: nvlagovska@i.ua

Антипов Володимир Іванович

  • професор кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-правова боротьба з порушеннями правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і вибухонебезпечних цехах».

Присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

Сфера наукових інтересів: боротьба з економічними злочинами, зі злочинами проти громадської безпеки, проти довкілля, безпеки праці, злочинами на транспорті; відповідальність за порушення податкового права та бюджетного законодавства.

Наукова діяльність: Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, серед них 6 монографій, 8 підручників, 29 навчальних посібників та 12 статей в енциклопедіях.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України (особлива частина)», «Кримінальне право України».

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uPSrfvIAAAAJ&hl=ru

Громадська діяльність: член науково-методичної ради Верховного суду України (1994-1996);  член експертної ради Міністерства освіти і науки України (спеціальність «Правоохоронна діяльність») (1999-2001); член фахової ради Міністерства освіти і науки України (спеціальність «Право») (2002-2003); член науково-методичної ради Державної податкової адміністрації України (2002-2012); член Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (2004-2013); голова Київського обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (2011-2015).

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: antvladimir@gmail.com

Сперкач Наталія Анатоліївна

  • доцент кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Криміналістичне моделювання і використання психологічного портрета невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів».

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова та кримінологічні характеристики дослідження торгівлі людьми, дослідження кримінологічних ознак особи злочинця, психологічний портрет злочинця

Наукова діяльність: Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких 1 монографія, співавтор 1 навчального посібника та автор наукових статей у зарубіжних видання юридичного спрямування.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінологія», «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні», «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Кримінальне право України (особлива частина)»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4QmepcsAAAAJ&hl=uk

Громадська діяльність: Член Союзу обдарованої молоді України; член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: natali_zherzh@ukr.net

Супрун Тетяна Миколаївна

  • доцент кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Правові презумпції у кримінальному судочинстві України».

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології.

Сфера наукових інтересів: цілі і завдання кримінально-виконавчої та пенітенціарної політики в України.

Наукова діяльність: Є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія та 2 навчальних посібника.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Публічно-правова протидія корупції», «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та громадянина», «Кримінально-правові стандарти ЄС»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NxxxXZMAAAAJ&hl=uk

Громадська діяльність: член Ради молодих науковців НУДПСУ, учасник міжнародного товариства «Галілей»; член Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: Suprun.tanusha@gmail.com

Мамка Григорій Миколайович

  • доцент кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Начальник слідчого відділу як суб’єкт кримінально – процесуального доказування».

Сфера наукових інтересів: засади кримінального провадження, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини особи, правова культура суб’єктів кримінального провадження.

Наукова діяльність: Є автором наукових та навчально-методичних праць в галузі кримінального права та кримінального процесу.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України», «Кримінально-правова охорона прав людини у практиці Європеського суду з прав людини», «Кримінально-правові стандарти ЄС», «Ювенальна юстиція», «Кримінальне право України «загальна частина»»

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SUDSsOQAAAAJ&hl=uk

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25

Топчій Василь Васильович

  • професор кафедри кримінального права та кримінології (за сумісництвом)

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста в 1981 році.

Тема дисертаційного дослідження: «2009р. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України)» 2014 р. Організація взаємодії слідчого та оперативних підрозділів на стадії розкриття та розслідування злочинів (за матеріалами МВС України).

Сфера наукових інтересів: Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів та кіберзлочинності.

Наукова діяльність: Є автором близько 100 публікацій, з них 36 наукового та 15 навчально-методичного характеру, з яких 25 опубліковано в фахових наукових виданнях. Після захисту докторської дисертації опубліковано більше 70 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: Кримінальне право, Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації.

Профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=T5OajGwAAAAJ

Громадська діяльність: Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: tv1959@ukr.net

Лугіна Наталія Анатоліївна

  • Доцент кафедри кримінального права та кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний проце та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Особливості збирання і дослідження документів при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)».

У 2013 році присвоєне вчене звання доцента кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності; збирання і дослідження документів у кримінальному провадженні.

Наукова діяльність: є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії.

Навчальні дисципліни, які викладає: «Кримінально-правова охорона прав і свобод людини і громадянина»; «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації»; «Ювенальна юстиція»; «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні»

Профіль викладача у Google Академіїhttps://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla

Громадська діяльність: член всеукраїнської асоціації кримінального права

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: natali.lugina7@gmail.com

Бодунова Олеся Миколаївна

доцент кафедри кримінального права та кримінології.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему «Особливості міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на території України».

Сфера наукових інтересів: Кримінологічна характеристика злочинності у сфері інформаційних технологій, міжнародне співробітництво під час запобігання злочинності.

Наукова діяльність: автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни, що викладає: «Кримінальне право України (Особлива частина)», «Основи протидії корупції», «Кримінально-виконавче право».

Профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations

Громадська діяльність: член Всеукраїнської асоціації кримінального права; член Союзу юристів України

Контакти: кабінет – D304, телефон – 17-25, e-mail: olesalasuk@gmail.com