Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл на тему «Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ»

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл на тему «Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ»

У сучасному світі одним із шляхів реалізації принципу верховенства права та принципу законності є повний та всебічний перегляд підходів щодо захисту прав та свобод людини. Побудова України як правової держави, де захист прав та свобод людини і громадянина відбувається із застосуванням злагоджених та взаємопов’язаних механізмів – це першочергове завдання вищих органів державної влади.

6 березня 2018 року кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства ННІ права у межах кафедрального дослідження провела Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл на тему «Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ». Науковцям та студентам для обговорення на круглому столі були запропоновані наступні питання: розвиток прав та свобод людини; міжнародні гарантії прав та свобод людини; європейська система захисту прав та свобод людини; договори ООН з захисту прав та свобод людини; захист певних груп на рівні ООН та на міжнародному рівні; боротьба з расизмом і нетерпимістю; забезпечення дотримання прав та свобод людини та інші.

Учасники круглого столу визначили, що проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина обумовлені різними чинниками серед яких: еволюція людської свободи, розвиток глобального інформаційного простору, інтенсивне поширення та широке використання соціальних мереж, загальний доступ до будь-якої інформації та відсутність відповідальності. Все це породжує нові виклики у сфері захисту прав і свобод  людини, а тому тема круглого столу є актуальною та потребує на даний час науково-теоретичного дослідження та обґрунтування.   

У результаті проведення круглого столу доповідачі та учасники дискусії переконалися – реалії нашого буденного життя здебільшого свідчать про те, що реалізувати захист прав та свобод на практиці не так вже і просто, а дана проблема стосується не лише України, а й зачіпає інтереси інших держав. Всі присутні на круглому столі погодилися із тим, що одним із шляхів подолання проблеми є міжнародна співпраця. Прикладом такої співпраці є активна діяльність у цьому напрямку Ради Європи, яка з метою неухильного дотримання законності поступово сформувала механізми захисту прав і свобод, а також Європейського суду, який втілює в свою діяльність вище вказані механізми та діяльність інших міжнародних організацій.

За підсумками проведення круглого столу учасникам було вручено сертифікати. Отримані науково-дослідні матеріали знайдуть своє відображення у електронному збірнику тез доповідей.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *