В Університеті ДФС України відбулася  XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: економічні та правові аспекти розвитку» (іноземними мовами)

В Університеті ДФС України відбулася XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: економічні та правові аспекти розвитку» (іноземними мовами)

6 березня 2018 року кафедрою сучасних європейських мов була проведена XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: економічні та правові аспекти розвитку».

Учасниками конференції стали 105 студентів та молодих учених з провідних вищих навчальних закладів України, а саме: Університету державної фіскальної служби України, Київського національного торговельно-економічного університету, Національної академії СБ України, Національної академії внутрішніх справ, Вінницького ННІ економіки Тернопільського економічного університету, Академії адвокатури України та Київського національного лінгвістичного університету.

Пленарне засідання відкрив д.ф.н., професор В.А. Мандрагеля, який відзначив, що конкурентоздатність держави й окремо взятої людини залежить від володіння інформацією, а тому втрата інформації у зв’язку з мовним бар’єром стає однією з актуальних соціальних проблем сучасності. Вміння працювати з інформацією як рідною, так і іноземними мовами забезпечує перевагу людини в будь-якій сфері діяльності.

До привітань також долучилася завідувач кафедри сучасних європейських мов, к.пед.н., доцент Л.В. Онучак, яка побажала присутнім невичерпного натхнення у науковому пошуку, нових креативних ідей та їх реалізації у майбутньому.

На пленарному засіданні були зроблені ґрунтовні та цікаві доповіді англійською та німецькою мовами, що, безперечно, викликали жваву дискусію та обмін думками. Обговорення актуальних питань сьогодення проводилось у дружній та творчій атмосфері.

В рамках роботи конференції працювали 4 основні секції за науковими напрямками:

  1. Сучасні проблеми оподаткування в умовах інформаційного суспільства
  2. Економічні аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні
  3. Правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні
  4. Правоохоронна діяльність в інформаційній сфері

Студенти продемонстрували високий рівень володіння іноземними мовами, зацікавленість у питаннях, що були винесенні на обговорення під час заходу, та прагнення до поглиблення своїх знань.

 

 

Петрова І.П., к.ю.н., доцент,

професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки,

філолог, випускниця Київського національного лінгвістичного університету

 

Важливість даної теми зумовлено тим, що одним з головних пріоритетів України є прагнення сформувати сприятливі умови для розбудови інформаційного суспільства, соціально-економічного, політичного і культурного розвитку держави з ринковою економікою, що керується європейськими політичними та економічними цінностями, створити широкі можливості для задоволення потреб і вільного розвитку особистості, підвищення конкурентоспроможності України на всесвітньому ринку, зокрема, завдяки підготовки майбутніх фахівців, що вільно володіють іноземними мовами.

Приємно вразила організація конференції, рівень підготовки студентів, коло питань, що ними висвітлювалися на пленарному та секційних засіданнях, жваві дискусії в ході обговорення тез доповідей спікерів. Хотілося б подякувати організаційному комітету за проведений захід і виразити сподівання, що подібного роду заходи частіше проводитимуться в стінах УДФСУ.

Дякую за запрошення і співпрацю!

 

 

Іщук М.А., аспірант УДФСУ,

філолог, випускник Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

 

Хочу подякувати кафедрі сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету ДФС України за професійну та бездоганну організацію науково-практичної конференції та за надану можливість взяти в ній участь. Вдало підібрана тематика, ґрунтовні доповіді та активне обговорювання висвітлених питань учасниками конференції зробили її яскравою та підкреслили актуальність розвитку інформаційного суспільства. Приємно вразив високий рівень знання англійської мови серед доповідачів конференції, особливо хотілося б відмітити лінгвістичну підготовку студентів Університету ДФС України. За часів глобалізації дуже важливо мати можливість широкого обговорення актуальних питань розвитку суспільства і найкраще це робити тією мовою, яку розуміє більша частина людства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *