Науково-практичний семінар за темою: “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”

Науково-практичний семінар за темою: “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”

24 жовтня 2018 року кафедра сучасних європейських мов провела науково-практичний семінар за темою: “Формування комунікативної компетенції студентів: проблеми та перспективи”.

Наукове зібрання об’єднало викладачів іноземних мов провідних українських вищих навчальних закладів: Університету державної фіскальної служби України, Київського національного торговельного-економічного університету, Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ та Київського національного лінгвістичного університету.

Зі вступною промовою «Інноваційне забезпечення освітнього процесу у формуванні іншомовної професійної компетентності фахівців» виступила завідувач кафедри сучасних європейських мов, к.пед.н., доцент Людмила Володимирівна Онучак.

У ході засідання науково-практичного семінару було розглянуто проблемні питання, пов’язані із викладанням іноземних мов у немовному вищому закладі освіти, представлено новітні методичні розробки з використанням сучасного світового досвіду викладання іноземних мов та інноваційних технологій. Ці питання привертають увагу широкого кола науковців та викладачів, які досліджували різні аспекти та вказували на необхідність залучати інноваційні мультимедійні комп’ютерні технології до освітнього процесу.

Особливу увагу привернули до себе виступи: Інни Олексіївни Нечаюк –   к. істор. н., доцента Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ «Критичний аналіз класичних і сучасних методів навчання англійської мови професійного спрямування»; Людмили Вікторівни Волкової – к. пед. н., доцента Університету ДФС України на тему «Формування комунікативної компетентності студентів у процесі ділової гри», а також виступ  к. пед. н., доцента Університету ДФС України Інни Володимирівни Ковалинської на тему «Європейські  культурні цінності та їх інтерпретація в освітньому процесі в Україні».

 Учасники науково-практичного семінару дійшли висновку, що у процесі навчання та викладання іноземних мов викладач має поєднувати традиційні методи і підходи з новітніми інноваційними тенденціями, що значно підвищить рівень володіння іноземними мовами студентів та всіх, хто бажає вивчати мову. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *