Відбулася зустріч студентів з представниками Міністерства юстиції України

20 лютого 2019 року Директором Навчально-наукового інституту права, доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України Василем Топчієм в межах проведення відкритого лекційного заняття з навчальної дисципліни «Кримінально-правові стандарти ЄС» та в межах проведення Тижня права в Навчально-науковому інституті права було проведено практичну зустріч студентів з Державними експертами з координації політики в сфері юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України Олександром Козловим та Станіславом Івасиком.

Запрошені гості цікаво та репрезентативно розповіли студентам ННІ права про головні інституції Європейського союзу, ознайомили з джерелами права країн Євросоюзу. Також здобувачі вищої освіти отримали практичні знання щодо ролі та значення Міністерства юстиції України в євроінтеграційних процесах. Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку. Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів.

Зустріч з практичними працівниками пройшла досить активно та зацікавлено, студенти отримали відповіді на питання, як їх цікавили щодо євроінтеграційних процесів в Україні.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *