У НУДФСУ провели конференцію «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору в Україні»

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Національного університету державної фіскальної служби України у рамках декади кафедри провів Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору в Україні». Співзасновниками конференції виступили провідні заклади вищої освіти 6 європейських країн,  а участь взяли 180 учасників із 36 навчальних закладів світу. Захід відвідали керівництво університету, директори Навчально-наукових інститутів, професорсько-викладацький склад навчального закладу та студенти.  

За словами ректора університету Павла Пашка, у НУДФСУ вчать правильно і правильному. «Ми вчимо вас пишатися собою, пишатися університетом та пишатися країною. І наші конференції – це гордість за університет, за професію, за країну, за себе», – зазначив Павло Пашко і додав. «Є хороший вислів, якщо ви проживаєте в сім’ї – вас оцінюють по сім’ї, якщо ви уже покинули батьківський дім і вчитеся у навчальному закладі – вас оцінюють по навчальному закладі, якщо ви виїхали за кордон – вас оцінюють по вашій країні. Тому, якщо ви вийшли з нашого університету хорошим спеціалістом, значить, наш університет хороший і це велика гордість», – підкреслив ректор.

Конференцію присвятили пам’яті Людмилі Тарангул, яка у різні роки обіймала посади завідувача кафедри, проректора з наукової роботи, першого проректора – проректора з наукової роботи та виконуючого обов’язки ректора.

Довідково: Працювати у навчальний заклад Людмила Тарангул прийшла у 1996 році, на той час до Українського фінансово-економічного інституту, який поступово «переростає» в Академію державної податкової служби України, Національну академію державної податкової служби України, а згодом у Національний університет державної податкової служби України.

У різні роки обіймала посади проректора з наукової роботи, першого проректора – проректора з наукової роботи, виконуючого обов’язки ректора. Саме на її долю випало започаткувати науковий напрям в Університеті, коли він був ще Українським фінансово-економічним інститутом, і незмінно вести за собою науковців навчального закладу упродовж понад 20 років.

Саме їй Університет завдячує створенню наукової інфраструктури, формуванню системи науково-дослідної роботи. Вона не тільки координувала наукові дослідження в Університеті, а й сама була виконавцем численних науково-дослідних робіт на замовлення державних органів влади на пошукових засадах.

Людмила Тарангул постійно працювала у складі робочих груп, які створювались Кабінетом Міністрів України для розробки проектів концепцій реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в Україні. Багато уваги приділяла підготовці наукових кадрів. Упродовж 2013-2016 років очолювала спеціалізовану вчену раду Університету державної фіскальної служби України із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси, кредит.

Протягом 8 років була членом експертної ради ДАК України із захисту дисертацій з економічних спеціальностей. Під її керівництвом захищено 15 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 1 докторська дисертація.

Також, вона була організатором та головним редактором фахового журналу «Науковий вісник» університету ДФС України. Завдяки організаторським здібностям Людмили Тарангул, творчій та цілеспрямованій діяльності у навчальному закладі було проведено понад 60 масштабних міжнародних та всеукраїнських конференцій, не кажучи про інші науково-комунікативні заходи (симпозіуми, науково-практичні семінари, круглі столи).

З 2006 року по листопад 2017 року Людмила Тарангул поєднувала роботу проректора з роботою завідувача кафедри фінансів. Значне місце у її повсякденній праці займала викладацька діяльність та організація навчального процесу. Як завідувач кафедри вона була ініціатором розроблення магістерських програм: «Фінансова аналітика та управління бізнес процесами», «Управління державними фінансами», «Корпоративні фінанси». Фактично, це перші магістерські програми, навчальні плани яких адаптовані до вимог ЄС та затверджені в межах національного законодавства.

Людмила Тарангул любила виступати перед студентської аудиторією: читаючи курси, даючи приклад науково-педагогічним працівникам кафедри, як спонукати студентів до мислення, до власних аналітичних висновків щодо актуальної проблематики фінансів. Як гарант магістерської програми вона вимогливо ставилася до керівництва магістерськими роботами студентів.

До незаперечних заслуг Людмили Тарангул варто віднести уміння генерувати ідеї, бачити актуальні напрямки наукових досліджень, що стали перспективними науково-дослідними темами кафедри. З ініціативи і безпосередньої її участі на кафедрі проведено понад 120 науково-комунікативних заходів, на особливу увагу заслуговує проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт протягом трьох років (2011-2014 н.р.).

Кафедра під її керівництвом здійснювала підготовку висококваліфікованих кадрів для міністерств і відомств фінансового спрямування, органів фіскальної та митної служб. Багаторічний науковий досвід, педагогічна практика та значний обсяг опрацьованого матеріалу матеріалізувалися у майже 300 наукових та науково-методичних працях, серед яких 25 монографій, у тому числі 3 одноосібні, 14 навчальних посібників, 5 підручників.

Багатогранна освітньо-наукова діяльність професора одержала широке визнання вітчизняної та світової наукової громадськості, українського уряду. Вона нагороджена орденом «Княгині Ольги III ступеню» (2010); нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (1999), Грамотою Кабінету Міністрів України (2003), багатьма почесними грамотами, подяками, преміями, дипломами.

В особі Людмили Тарангул поєднувалися найкращі якості людини: мудрість та інтелект, високий професіоналізм, чуйність і доброзичливість, бажання допомагати іншим і вміння відстоювати власну позицію, талант викладача-дослідника і відповідальність у роботі. ЇЇ глибокі моральні принципи, незбагнена духовна організації, шляхетність, вимогливість, «горіння» у всіх справах та починаннях є прикладом і подальшим орієнтиром у житті для тих хто працював з цією багатогранною і освяченою любов’ю жінкою.

ЛЮБИМО І ПАМЯТАЄМО! ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *