У НУДФСУ 1000 бюджетних місць: не проґав свій шанс

Національний університет державної фіскальної служби України пропонує вступнику майже 1000 бюджетних місць за денною та заочною формами навчання.

Єдиний в країні заклад вищої освіти, що готує спеціалістів для Державної фіскальної служби України, отримав майже 600 бюджетних місць на підготовку фахівців за рівнем вищої освіти «бакалавр» та майже 400 бюджетних місць на підготовку фахівців за рівнем вищої освіти «магістр».

Ці рівні освіти можна отримати за такими спеціальностями: 051 Економіка, 292 Міжнародні економічні відносини, 293 Міжнародне право, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент, 081 Право та 122 Комп’ютерні науки.

Унікальність університету ще й в тому, що є спеціальності на магістратурі, де при вступі не потрібно складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з англійської мови. До них відноситься спеціальність «Правоохоронна діяльність», яка має 4 спеціалізації – «Фінансова розвідка», «Приватна детективна (розшукова) діяльність», «Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність», «Корпоративна безпека та фінансові розслідування», де готують спеціалістів з економічної безпеки країни.

Також, не потрібно складати ЄВІ з англійської мови і при вступі на спеціальність «Фізична культура і спорт», де готують інтегративних фахівців з фізичного виховання і спорту, які відповідають актуальним потребам сучасного суспільства та ринку праці.

НУДФСУ чекає на тебе! До успіху разом!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *