ІІ Науково-практичний круглий стіл студентів та аспірантів на тему: «Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання»

ІІ Науково-практичний круглий стіл студентів та аспірантів на тему: «Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання»

24 жовтня 2019 року кафедрою фінансових ринків ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України проведено ІІ Науково-практичний круглий стіл студентів та аспірантів на тему: «Управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання».

Із вступним словом до гостей круглого столу звернулися к.е.н., доцент, заступник директора ННІ фінансів, банківської справи Максим Олегович Житар та д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків, Заслужений діяч науки і техніки України Світлана Василівна Онишко.

На круглому столі обговорені та узагальнені результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти з актуальних питань управління фінансовою безпекою суб’єктів господарювання. У процесі обміну інформацією учасники заходу отримали нові знання та сформували власне бачення фінансово-економічних перетворень, що відбуваються в державі. Участь у заході прийняли 70 здобувачів вищої освіти. Наприкінці заходу здобувачами вищої освіти надані креативні пропозиції, спрямовані на продукування нових рішень із забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання та держави загалом.

Кафедра фінансових ринків вдячна всім, хто виявив зацікавленість та долучився до наукового заходу!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *