XIX Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція іноземними мовами «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ в Україні»

XIX Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція іноземними мовами «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ в Україні»

15 квітня в Університеті державної фіскальної служби України відбулася XIX Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція іноземними мовами «Трансформація економіки та права в умовах системних реформ в Україні», організована та проведена кафедрою сучасних європейських мов. Метою конференції було залучення студентської молоді до висвітлення проблем національної економіки та правової системи України. 

Співорганізаторами конференції виступили: Національна академія внутрішніх справ,  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету.

Участь в Інтернет-конференції взяли 115 студентів, курсантів та молодих вчених із зазначених вишів, а також Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів), Національної академії СБУ (м. Київ), які представили свої праці англійською, німецькою, французькою та польською мовами.

Робота конференції відбувалася за наступними напрямами: 

    • Трансформація економіки та управління підприємствами і національним господарством.
    • Розвиток фінансів, банківської системи та страхування в умовах системних реформ.
    • Сучасні проблеми обліку та оподаткування суб’єктів  господарювання.
    • Теорія та історія права в умовах розбудови громадянського суспільства.
  • Вдосконалення національного законодавства України під впливом трансформаційних процесів.

Конференція сприяла розвитку наукових пошуків, покращенню творчої співпраці між вищими закладами освіти України та поширенню інноваційних форм позааудиторної роботи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *