21 квітня було дистанційно проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію: «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства»

21 квітня було дистанційно проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію: «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства»

 

21 квітня кафедрою психології та соціології УДФСУ у співпраці з кафедрою професійної освіти КНУБА, кафедрою практичної психології НПУ імені М.П. Драгоманова та кафедрою психології Національного університету біоресурсів і природокористування України було дистанційно проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію: «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства»

У конференції, крім НПП, НП, студентів УДФСУ та вишів-організаторів, дистанційно і заочно взяли участь представники з понад 21 закладу освіти та науки, зокрема зарубіжних (США, Ізраїль, Мексика та Польща). 

Свої тези надіслали більше 70 науковців і практиків з України, зазначених вище країн, а також з Німеччини, Італії та Естонії. Тези будуть опубліковані у збірнику матеріалів науково-практичного заходу.

Конференції є логічним продовженням загальної дискусії, яка триває як серед науковців, так і в середовищі української громадськості, й стосується вироблення найоптимальнішої моделі організації психологічного забезпечення адаптації особистості військовослужбовців, демобілізованих, членів сімей учасників бойових дій, платників податків, усіх громадян нашої Батьківщини з метою оптимізації їхнього психологічного стану, підвищення рівня психологічної готовності до виконання завдань за призначенням і надання психологічної допомоги особам, які мають первинні ознаки посттравматичного стресового розладу, гострого стресу або кризового психоемоційного стану.                                                  

Як ми будемо жити, залежить, здебільшого, від людського чинника, особливо в епоху високорозвиненого інформаційного середовища. Сучасні перетворення в Україні, як ніколи, потребують консолідації суспільства. Далеко не кожний громадянин безболісно для свого психічного здоров’я витримує екстремальні умови кризового суспільства. Особливо під час протистояння коронавірусу. Перебуваючи під інтенсивним впливом психотравмуючих (економічних, політичних, інформаційних) чинників кризового суспільства громадянин може отримати розлади психіки різного ступеня важкості, що зумовлює часткову або повну втрату дієздатності, психічного або фізичного здоров’я.

Ми маємо зробити все залежне від нас, аби забезпечити повноцінне життя великій кількості активних і перспективних громадян, які є основою нашого суспільства. 

За підсумками проведення конференції учасникам буде розіслано сертифікати. Отримані науково-дослідні матеріали знайдуть своє відображення у електронному збірнику тез доповідей

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *