НАПРАЦЬОВУЄМО В УНІВЕРСИТЕТІ ДФС УКРАЇНИ КУЛЬТУРУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ, ЯК ПЛАТФОРМУ ЗМІН ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ

НАПРАЦЬОВУЄМО В УНІВЕРСИТЕТІ ДФС УКРАЇНИ КУЛЬТУРУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ, ЯК ПЛАТФОРМУ ЗМІН ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ

Готувати науково-практичний семінар (НПС) в рамках засідання клубу «Менеджер» ННІ фінансів, банківської справи учасники розпочали ще до карантину.

Всесвітня короновірусна пандемія внесла свої корективи у форму проведення цього наукового заходу.

Платформа Moodle УДФСУ стала аудиторією для проведення вебінару на тему «Роль організаційної культури в стратегії розвитку сучасних організацій», який відбувся 23 квітня 2020 року. 

Завідувач кафедри менеджменту Микола Гусятинський (к.т.н., доцент, професор кафедри), заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи Інна Канцур (к.е.н., доцент кафедри), доцент кафедри менеджменту Алла Грушева (к.пед.н., доцент) у своїх виступах зупинились на культурі онлайн зібрань, як складовій організаційної культури, що відіграє ключову роль в стратегії розвитку сучасних організацій.

У доповіді координатор роботи клубу «Менеджер» Ганна Євтушенко (к.е.н., доцент) наголосила: «Перебування студентства у високотехнологічному середовищі з використанням інтернет-хмарних, мобільних та інших технологій є потребою сьогодення щоб учитися, конкурувати, перемагати і творити. Українська освіта потребує цифрових і технологічних трансформацій, шляхом створення освітянських цифрових платформ, поглиблення розвитку інфраструктури діджиталізації».

До розкриття процесів ролі організаційної культури, зокрема, одного з її чинників діджиталізації, долучились учасники клубу «Менеджер» кафедри менеджменту здобувачі вищої освіти групи МЕМ-19-1 Тетяна Федорова,   Ліза Стойкова, Аліна Райчева ННІ економіки, оподаткування та митної справи, а також здобувачі вищої освіти ННІ фінансів, банківської справи групи МБ-16-1 Діана Дзіньовська та групи МБГ-19-1 Вікторія Заєць, Анастасія Голубова, Катерина Вискушенко. 

Доповідачі розкрили поняття «діджиталізації», як цифрової трансформації, сутність якої полягає у зміні підходів до бізнес-процесів, державного управління і взаємовідносин людей між собою (були наведені приклади успішних компаній «Uber» і «Facebook, які якісно використовують дану технологію»).

У виступах було наголошено, що країни-лідери з розвитку цифрової економіки Сінгапур, Великобританія, Нова Зеландія, ОАЕ, Естонія, Японія, Ізраїль та ін. взяли курс на цифровий розвиток у т.ч. і в сфері освіти. В Україні вагомим напрямом удосконалення також є розбудова цифрової економіки, як невід’ємної складової культури спілкування в усіх сферах життєдіяльності. 

Результати тісної співпраці науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту і учасників НК «Менеджер» висвітлені в програмі і збірнику матеріалів науково-практичного семінару.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *