УДФСУ оголошує прийом до докторантури та аспірантури на 2020-2021 н.р.

УДФСУ оголошує прийом до докторантури та аспірантури на 2020-2021 н.р.

за такими спеціальностями:

до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії

 

Шифр та найменування галузей знань Код та найменування
спеціальностей
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
08 Право 081 Право
281 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

до докторантури на здобуття ступеня доктора наук

 

Шифр та найменування галузей знань Код та найменування
спеціальностей
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
08 Право 081 Право

Перелік документів, які подає вступник на ім’я ректора Університету

 

 

  • Вступ до аспірантури:

 

заява; 

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений відділом кадрів за місцем роботи або навчання із вклеєною фотокарткою (4 х 6 см.);

медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о; 

копія диплома з додатком про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаного освітньо-кваліфікаціного рівня  магістра (спеціаліста); 

сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера (2 екз.);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

  • Вступ до докторантури:

 

заява;

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник до докторантури працює;

засвідчена копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

засвідчена копія диплома про закінчення закладу вищої освіти;

засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

список опублікованих наукових праць і винаходів;

розгорнута пропозиція, у якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);

копія картки фізичної особи-платника податків (2 екз.);

дві фотокартки (3х4);

витяг з протоколу засідання кафедри відповідної спеціальності;

Прийом документів до аспірантури – з 13 липня до 31 липня 2020 р.

Прийом документів до докторантури – з 1 травня до 31 травня 2020 р.  (прийом документів може бути відтерміновано у зв’язку із продовженням карантину).

Адреса: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, 08205, відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури), корпус «А», ауд. 215.

Додаткова інформація за тел. (04597) 60940; (04597) 60301 та на офіційному вебсайті Університету: http://nusta.edu.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *