Науковий журнал УДФСУ включили до бази CiteFactor: відтепер видання читатимуть в усьому світі

Науковий журнал УДФСУ включили до бази CiteFactor: відтепер видання читатимуть в усьому світі

Науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування», засновником якого є Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ), включили до наукометричної бази CiteFactor. Відтепер наукове видання читатимуть в усьому світі. 

Нагадаємо, у журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань на підставі Наказу МОН України №, 1301 від «15» жовтня 2019 року. 

Журнал розміщено в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: НБУВ, Crossref, Index Copernicus, Google Scholar, International Scientific Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE).

Як повідомлялося раніше, «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» включили до Переліку наукових фахових видань України і присвоїли категорію «Б». Відповідне рішення прийняла Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України.

Довідково: Сервер CiteFactor забезпечує індексацію основних міжнародних журналів та публікацій. Автор може отримати інформацію про чинник впливу міжнародних журналів, наукові праці та інформацію про майбутні події. Всі сторінки журналу мають посилання на веб-сторінки видавців, які інтегровані у потокові сторінки CiteFactor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *