Онлайн-захист курсових робіт з навчальної дисципліни «маркетинг»

Онлайн-захист курсових робіт з навчальної дисципліни «маркетинг»

На кафедрі економіки підприємства 14 травня 2020 р. відбувся онлайн-захист курсових робіт з  навчальної дисциплін «Маркетинг» студентів другого курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання.

Комісія у складі викладачів кафедри економіки підприємства к.е.н., доцента Слюсарєвої Л.В., к.е.н., доцента Кравченко М.А. та к.е.н., доцента Ткаченка В.В. працювала в режимі онлайн на платформі дистанційного навчання Moodle. Студенти захищали результати проведених в курсових роботах наукових досліджень з таких актуальних тем, як формування маркетингової збутової діяльності та цінової політики підприємства; сегментування ринку; конкурентоспроможність роздрібного торговельного підприємства, контроль маркетингової діяльності підприємства та інших не менш актуальних та цікавих тем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *