Відбувся online-захист звітів з виробничої практики студентів 4 курсу бакалаврського рівня підготовки, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка»

Відбувся online-захист звітів з виробничої практики студентів 4 курсу бакалаврського рівня підготовки, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка»

26.05.2020 р. комісія у складі викладачів кафедри економіки підприємства к.е.н., доцента Кравченко М.А., к.е.н. Ружинської Н.О. та ст. викладача Тарнавської В.В. заслухали доповіді студентів гр. ЕПБ-16-1 щодо результатів проходження виробничої практики на підприємствах – базах практики та в органах державної фіскальної служби України. Під час захисту звітів з практики студенти презентували результати виробничо-господарської діяльності підприємств, зокрема такі питання, як особливості організаційної структури та управління підприємством; організація виробничої діяльності; структура персоналу та його оплата праці; витрати на виробництво та реалізацію продукції; фінансово-економічні результати діяльності та ін. Щодо проходження практики в територіальних органах державної фіскальної служби України, то під час захисту були розглянуті такі питання, як структура державної податкової інспекції ГУ ДПС України; порядок обліку та реєстрації платників податків, контролю за декларуванням ПДВ та справлянням акцизного податку; особливості адміністрування податку на прибуток підприємств, податків і зборів з фізичних осіб та порядок справляння місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів.

Базами проходження практики студентами спеціальності 051 «Економіка» в 2019-2020 н.р. слугували наступні: ТОВ «ГРУПА ВЕНЕТО»; ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»; ТОВ «БК Пласт-С»; ПрАТ «Чиживська паперова фабрика»; ТОВ «БІОІНКОМ»; ДП «Лиманське лісове господарство»; ТОВ «Сі Ен Ай Україна»; ДП «Володимир-волинське лісомисливське господарство»; ТОВ «Ньюст технолоджіз оф дефенс груп» та ін. суб’єкти господарювання, а також Головне управління ДПС у м. Києві та ДПІ районних управлінь ГУ ДПС в областях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *