В Університеті відбулося урочисте підписання Декларації про дотримання  академічної доброчесності

В Університеті відбулося урочисте підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності

В Університеті відбулося урочисте підписання першої в історії закладу Декларації про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, науковими, педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. 

Участь в заході взяли ректор Університету Павло Пашко, Перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи Олег Шевчук, завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва Андрій Божков, завідувач відділу виховного процесу та соціальних питань Катерина Дубініч-Тарапата, співробітники, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти Університету. 

Розуміючи важливість та необхідність особистої участі в реалізації державної та університетської політики доброчесності, усвідомлюючи її значення для забезпечення якості вищої освіти, Декларацію про дотримання академічної доброчесності підписали ректор Павло Пашко та Перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи Олег Шевчук.

Також документ підписали здобувачі вищої освіти Університету та представники студентського самоврядування, а саме: голова Профкому студентів та курсантів Анна Бережна, студентський ректор Дмитро Пшеничко, аспірантка 2-го року навчання Катерина Бурдега, здобувачі вищої освіти першого курсу навчання Дмитро Горохов (Азербайджанська Республіка) та Усмонова Мехрангез (Республіка Таджикистан). Крім цього, до підписання Декларації мали змогу долучитися усі бажаючі, які були присутні на заході. 

В Декларації визначено, що учасники академічної спільноти та здобувачі вищої освіти зобов’язуються у своїй освітній, навчально-науковій, творчій діяльності дотримуватися основних принципів та фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, норм, затверджених у Кодексі академічної доброчесності, Кодексі честі та корпоративної етики Університету та чинному законодавстві України, а у разі порушень цих норм – нестимуть академічну відповідальність.

Зазначимо, що кожен студент Університету може долучитися до підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності в особистому кабінеті АСУ і зробити свій внесок в розвиток політики доброчесності в закладі вищої освіти!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *