Студенти ІІ курсу спеціальності «Журналістика» взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Студенти ІІ курсу спеціальності «Журналістика» взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Студенти ІІ курсу спеціальності «Журналістика» взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори», яка відбулася в Комунальному закладі вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» (29-30.10.2020, м. Вінниця): Розсудовська Сніжана (ЖБ-19-1) «Лексичні особливості медійних текстів»; Свинобойчук Сніжана (ЖБ-19-1) «Мовні кліше в медійному тексті» (науковий керівник: Сукаленко Тетяна Миколаївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри журналістики, української словесності та культури Університету ДФС України).

Фiлологiчнi_горизонти_Програма_Вiнниця_2020

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *