Відбувся онлайн захід з питань дотримання академічної доброчесності

Відбувся онлайн захід з питань дотримання академічної доброчесності

16 листопада 2020 на кафедрі фінансів імені Л.Л. Тарангул ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України був проведений онлайн захід зі здобувачами вищої освіти про дотримання академічної доброчесності. 

Високий ступень довіри як до результатів роботи, так і до наукових досягнень Університету державної фіскальної служби України забезпечується роками сумлінної праці, але нові виклики сучасності потребують нових правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.

Не дивлячись на те, що основні компоненти академічної доброчесності, такі як перевірка наукових робот на академічний плагіат, реалізовані вже багато років, є норми дотримання академічної доброчесності незнання яких не звільняє від необхідності їх виконувати. Саме цим основним принципам та нормам дотримання академічної доброчесності був присвячений виступ завідувачки кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул ННІ фінансів, банківської справи к.е.н., доцента Бедринець Мирослави Дмитрівни. 

Під час заходу Мирослава Дмитрівна в котрий раз наголосила про зобов’язання дотримуватися в освітньому процесі та науковій діяльності академічної доброчесності, навела прості та зрозумілі для студентів приклади поняттям фабрикації, фальсифікації та інших порушень академічної доброчесності. В цьому випадку перевагою онлайн заходу стала можливість його одночасного проведення не лише для студентів старших курсів, а й для першокурсників, які задавали питання та виявили велику зацікавленість

Сподіваємося, що подібні заходи, які є традиційними на кафедрі фінансів імені Л.Л. Тарангул ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України сприятиме дотримання академічної доброчесності нашими студентами, що підвищує не лише престиж Університету державної фіскальної служби України, а й всієї системи вищої освіти в Україні.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *