Кафедра податкової політики 20 листопада 2020 року провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ»

Кафедра податкової політики 20 листопада 2020 року провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ»

Викладачі кафедри податкової політики та адміністрація ННІ економіки, оподаткування та митної справи провели інтернет-конференцію «Актуальні питання оподаткування». Вступне слово промовили в.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., доцент Сергій Шевчук та завідувач кафедри податкової політики, д.е.н., професор Володимир Осмятченко, які наголосили на тому, що карантин та дистанційне навчання не можуть зупинити освіту та наукові заходи для студентів університету. Під керівництвом професорсько-викладацького колективу кафедри податкової політики, студентами було подано 46 тез доповідей. Студенти можливо з «ідеалізованим» підходом, але пропонували власне бачення вирішення актуальних проблем оподаткування в країні. Через велику активність молодих науковців, організаторам прийшлось виділити на проведення конференції не заплановані 90 хвилин, а вдвічі більше. Мета конференції в забезпеченні відкритої комунікації між викладачами та новим поколінням майбутньої інтелектуальної еліти та майбутнього кадрового потенціалу податкових органів України була досягнута. В результаті обговорення цікавих доповідей та презентацій, найактивніші студенти університету отримали призові місця і грамоти. П’ять студентів було рекомендовано на участь у ІІ Податковому Конгресі, який буде проводити університет в грудні місяці. Найбільш активно проявили себе студенти під науковим керівництвом д.е.н, професора Володимира Осмятченка, д.е.н, професора Ярослава Ізмайлова, к.е.н., доцента Тетяни Тучак, к.е.н., доцента Юлії Панури, к.держ.упр., доцента Лесі Кашпур, старшого викладача Тетяни Калити. Отже, кафедра податкової політики працює з молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *