Відбувся круглий стіл іноземними мовами

Відбувся круглий стіл іноземними мовами

20.11.2020 р. в рамках декади кафедри сучасних європейських мов було проведено засідання круглого столу студентів та курсантів Університету на тему «Цифрові трансформації України 2020: реалії та виклики» (“Digital Transformations of Ukraine 2020: Realities and Challenges”).

У заході взяли участь студенти та курсанти всіх ННІ та ФПП ППКППП. Метою проведення круглого столу було залучення студентської молоді до висвітлення проблем діджиталізації на сучасному етапі розвитку України з використанням іноземних мов. 

З вітальним словом до учасників та гостей круглого столу звернувся Ректор Університету державної фіскальної служби України, д.е.н., професор П.В. Пашко, який вказав на провідні позиції нашого навчального закладу в мережі Інтернет та наголосив на важливості різноманітних форм навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання.

Учасників круглого столу привітали директор ННІ гуманітарних наук, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор Є.М. Суліма, начальник відділу міжнародних зв’язків А.Д. Божков та завідувач кафедри сучасних європейських мов, к. пед. н., доцент Л.В. Онучак.

Онлайн круглий стіл надав  можливість спілкування студентів з цільовою аудиторією та двостороннього інтерактивного обговорення актуальних та проблемних питань цифрових технологій в Україні.

Учасники заходу доповідали англійською, німецькою, французькою та польскою мовами за такими тематичними напрямками:

  • проблеми цифрових технологій України в сучасних умовах;
  • інформаційні технології та системи;
  • цифрові технології у соціокультурній сфері;
  • кібербезпека та захист інформації;
  • технології візуалізації інформації;
  • професійні навички та цифрові комепетенції.

Виступи учасників круглого столу дали поштовх жвавій дискусії, в якій взяли участь усі присутні. 

Так, студентка ННІ обліку, аналізу та аудиту Анастасія Швець у своєму виступі висвітлила проблеми кібербезпеки в секторі управління та розкрила сутність елементів успішної національної стратегії кібербезпеки, викликавши інтерес та зацікавленість серед аудиторії.

Микита Ісіков, студент ННІ інформаційних технологій, зацікавив присутніх своїм виступом на актуальну тему щодо особливостей функціонування створеного в 2019 році Міністерства цифрової трансформації України та залучив присутніх до обговорення перспектив його подальшої діяльності у визначеній сфері.

Дмитро Король, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, торкнувся у своїй доповіді надзвичайно важливого питання держави в смартфоні, розкривши сутність цього явища та його ролі в сфері державного управління, що стало предметом активного обговорення.

Учасники круглого столу підвели підсумки засідання та окреслили напрямки подальших досліджень.

Кафедра сучасних європейських мов планує в подальшому проведення наукових заходів із залученням обдарованих та креативних студентів.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *