МІЖНАРОДНИЙ ПОДАТКОВИЙ КОНГРЕС: академічна спільнота, здобувачі вищої освіти, стейкхолдери обговорили гуманітарно-освітні та соціально-політичні процеси в контексті сталого розвитку

МІЖНАРОДНИЙ ПОДАТКОВИЙ КОНГРЕС: академічна спільнота, здобувачі вищої освіти, стейкхолдери обговорили гуманітарно-освітні та соціально-політичні процеси в контексті сталого розвитку

3 грудня викладачі кафедри журналістики, української словесності та культури, студенти денної і заочної форми навчання спеціальності журналістика, наші стейкхолдери – журналісти взяли участь у роботі потужного міжнародного наукового заходу, що став уже традиційним, – Податкового Конгресу. Він проходив онлайн, на  платформі MOODLE. 

Андрій Куликов, співзасновник і Голова правління «Громадського радіо», голова Комісії з журналістської етики Андрій Куликов уже вдруге був спікером Конгресу, від ННІ гуманітарних наук виступив на загальноуніверситетському пленарному засіданні. Він, як завжди – цікаво й переконливо аналізував завдання й особливості медійного відображення податкових процесів. 

Панельна дискусія Навчально-наукового інституті гуманітарних наук «Гуманітарно-освітні та соціально-політичні процеси в контексті сталого розвитку: національний та глобальний виміри», яку модерував директор Інституту, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України Євген Миколайович Суліма, стала майданчиком для обговорення актуальних проблем представниками різних наукових напрямів.

У роботі панелі взяли участь науковці всіх кафедр інститут і колеги з інших закладів вищої освіти, установ, інституцій – представники академічної спільноти (науковці 12 ЗВО), практичні психологи, журналісти, дипломати, правоохоронці, представники органів місцевої влади – наші стейкхолдери, майбутні роботодавці студентів спеціальностей «Журналістика», «Психологія», «Германські мови і літератури (переклад включно)». 

Загалом у програмі роботи панелі – 62 цікаві й актуальні теми, що мають і наукове й практичне значення, відображають особливості перебігу основних суспільних процесів, вписаних у глобальний контекст – зв’язків освіти, культури, економіки та суспільної комунікації.

Особливий інтерес викликали доповіді докт. філос. наук, проф., член-кор. НАПН України Є.М.Суліми «Діалог як спосіб існування відносин у глобалізованому світі»; голови Наглядової ради Суспільного телерадіомовлення України (ПАТ “НСТУ”), заступниці шеф-редактора порталу “Детектор медіа”, заслуженої журналістки України Остапи С.В. «Медіареформи в Україні: прозорість фінансової медіавласності», канд. юрид. наук, доц. кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ Лук’янець В. С. – «Гуманітарно-освітні аспекти у формуванні правничої компетентності у фахівців закладів вищої освіти»; канд. культур. наук, доцента кафедри сучасних європейських мов Університету ДФС України Отуоньє Джой Чідінма «Modern Methodology for teaching Foreign Languages in East European Countries: tendencies and chalenges»,  канд. філол. наук, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури ННІ ГН Університету ДФС України, журналіста ТОВ “Нова інформація” Мукана В.С. – «Еволюційна трансформація журналістського тексту інтернет-ЗМІ у контексті розвитку комунікаційних технологій».

Переконані, така наукова комунікація сприятиме й ефективному розвитку досліджуваних сфер діяльності, і підвищенню якості професійної освіти в Університеті, і збагаченню академічних і наукових традицій.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *