Участь у тренінгу від Національного агентства оцінювання якості освіти: працюємо над удосконаленням освітніх програм

Участь у тренінгу від Національного агентства оцінювання якості освіти: працюємо над удосконаленням освітніх програм

19 і 20 січня 2021 р. відбувся завершальний етап навчання кандидатів в експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – дводенний онлайн тренінг, у якому взяла участь завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури, проф. Наталія Зикун. Протягом двох днів 30 представників українських ЗВО разом із тренерами НАЗЯВО Олександром Длугопольським та Сергієм Степенком в атмосфері відкритості, креативу й злагодженої командної роботи (за що тренерам – особлива вдячність!) вивчали нормативні документи щодо проведення акредитаційних процедур; аналізували конкретні кейси з різних етапів акредитації освітньої програми (аналіз відомостей про самооцінювання освітніх програм; робота в групах над ідентифікацією необхідних фактів і доказів у процесі проведення акредитаційної експертизи тощо); обговорювали питання академічної доброчесності й етичні аспекти експертної діяльності. Такі заходи, безумовно, сприяють «перезавантаженню» вищої освіти, забезпеченню її якості, реалізації українськими вишами студентоцентрованого підходу, активнішому залученню здобувачів вищої освіти до роботи над формуванням, переглядом і реалізацією освітніх програм і загалом освітнього процесу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *