Буде проведений захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрами

Буде проведений захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрами

З 2 по 5 лютого 2021 року на кафедрі фінансів імені Л.Л. Тарангул ННІ фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України буде проведений захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрів денної форми навчання, а з 9 по 11 лютого 2021 року – магістрів заочної форми навчання.

Не дивлячись на те, що захист відбуватиметься в онлайн режимі, студенти вчасно виконали всі вимоги до підготовки та написання робіт, отримали необхідні відгуки та рецензії.

Головами екзаменаційних комісій з встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь вимогам освітніх  програм, присвоєння їм кваліфікації за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік є Дмитренко Анна Василівна (заступник директора Департаменту міжнародних фінансових проектів, начальник відділу здійснення функцій Національного контрольно-контактного пункту Міністерства фінансів України), Федченко Тетяна Аркадіївна (начальник управління контрольно-перевірочної роботи Департаменту адміністрування податків Державної податкової служби України) 

Всі бажаючі запрошуються відвідати онлайн захід, який відбувається на освітній платформі Moodle Університету державної фіскальної служби України відповідно до розкладу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *