Важлива інформація для науковців на засіданні ректорату

Важлива інформація для науковців на засіданні ректорату

2 лютого 2021 року відбулося засідання ректорату, на якому було представлено доповідь проректора з наукової роботи Драган Олени Василівни на тему: «Нові можливості для науковців у 2021 році: Scopus та ScienceDirect».

Проректор зазначила, що за умовами договору у 2021 році Університет отримав доступ до міжнародної наукометричної бази Scopus до 31.05.2021. Крім того, за словами Олени Василівни, у грудні минулого року був підписаний Договір з Державною науково-технічною бібліотекою України, яка за доручення МОНУ надає послуги із організації забезпечення доступу до електронних наукових баз даних видавничої компанії Elsevier на використання наукової літератури інформаційної платформи Science Direct терміном до 31.12.2021.

Олена Василівна коротко познайомила членів ректорату з новою для університету базою Science Direct – провідною інформаційною платформою наукової літератури Elsevier для всіх, хто займається науковими дослідженнями і містить понад 15 мільйонів публікацій (англійською мовою) з понад 2500 наукових журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників, які підтримують мультидисциплінарні дослідження у 24 предметних галузях. На основі даної платформи у 2002 році компанія створила базу даних Scopus, яка постійно вдосконалювалася, і сьогодні це найбільш потужна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях, що за певними критеріями відповідають політиці компанії Elsevier та включені до її бази даних. База даних індексує нові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання.

Проректор з наукової роботи нагадала членам ректорату, що результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках бази даних Scopus, які є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються закладом освіти або його працівниками у наукових виданнях.

За словами О.В. Драган, у 2021 році компанія Elsevier планує удосконалити інструментарій наукометричної бази Scopus. Зокрема, уже сьогодні, як зазначає власник бази, впроваджується більш простий дизайн профілів авторів, що дозволить оперативно аналізувати їх та отримувати необхідну інформацію з їхніх галузей знань, публікаційні дані щодо продуктивності та впливу на дослідження. Оновлений профіль буде допомагати легше знаходити співробітників та здійснювати оцінку науковців. На сьогодні у Scopus створено понад 16 млн. профілів. Оновлення також буде стосуватися відкритого доступу. Наразі є один фільтр, який показує журнали Open Access, гібридні видання та відкритий архів. У планах розробити фільтр для того, щоб виявляти тип доступу до статей: Gold, Hybrid Gold, Green або Bronze. Scopus індексує 5859 журналів відкритого доступу та 10, 6 млн. статей OA. У 2021 році база даних представить 600 тисяч попередніх препринтів у профілях вчених, що надасть змогу переглянути авторські препринти за останні 3 роки. Це допоможе створити уявлення про діяльність вченого, адже користувачі зможуть переглядати авторські роботи, можливість співпраці. У поточному році, за словами проректора, буде можливість побачити, скільки разів його статтю переглядали, що слугуватиме критерієм  для демонстрації якості. 

Олена Василівна звернула увагу на особливості доступу до вищевказаних ресурсів, зокрема, ресурси Scopus та ScienceDirect доступні:

  • на сайті УДФСУ https://www.nusta.edu.ua/ у рубриці Бібліотека;
  • на сайті Наукової бібліотеки library.nusta.edu.ua у рубриці Передплачені ресурси – Наукометричні бази;
  • за прямими посиланнями відповідно: https://www.scopus.com/ або https://www.sciencedirect.com/

Також доповідач зазначила, що Наукова бібліотека постійно здійснює моніторинг публікаційної активності науково-педагогічних працівників (далі НПП). Важливою інформацією було те, що станом на 01.02.2021 у профілі університету 167 авторів, які, включаючи співавторство, написали 332 роботи, але тільки 194 унікальні назви статей, що афільовані під наш університет.

Позитивним моментом даної інформації, на думку проректора, є те, що у 2020 році базою Scopus було проіндексовано 58 наукових публікацій наших НПП і вже 5 робіт за січень 2021 р.

Аналізуючи вклад вчених нашого університету, Олена Василівна відзначила, що із загальної кількості (325) ідентифікованих робіт – 76 належить ННІ обліку, аналізу та аудиту (40 робіт у Семка М.М., завідувача кафедри вищої математики); 68 – ННІ фінансів, банківської справи; 65 – ННІ права; 33- ННІ економіки та оподаткування; 32 – ФПППКППМ; 19 – ННІ інформаційних технологій (17 – Ріппа С.П., що звільнився); 11- НДІ ФП (у т.ч., відокремлені філії); 11 – ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації; 8 – ННІ гуманітарних наук.

На завершення, проректор з наукової роботи подякувала усім науковцям університету за вагомий вклад у розвиток науки та зазначила, що не зважаючи на дещо ускладнену процедуру пошуку журналів, які індексуються міжнародними наукометричними базами, науковцям юридичного напряму для публікації наукових робіт, ніж, скажімо, фахівцям природничих наук чи економістам, науковці ННІ права досить активно публікуються і достойно представляють університет міжнародній науковій спільноті.

Олена Василівна закликала усіх присутніх до плідної співпраці заради підвищення рейтингу на міжнародному рівні як науковців університету зокрема, так і нашого закладу вищої освіти в цілому, зазначивши, що інформацію щодо ефективного використання вищезгаданих ресурсів можна отримати у Науковій бібліотеці УДФСУ за тел. 17-92.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *