Відбувся захист випускних (кваліфікаційних) робіт студентів-магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання

Відбувся захист випускних (кваліфікаційних) робіт студентів-магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання

2 лютого 2021 року на кафедрі економіки підприємства відбувся захист випускних (кваліфікаційних) робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Освітньо-професійна програма «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності») денної форми навчання.

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., старшого наукового співробітника Кіндзерського Юрія Вікторовича. Заступник голови – завідувач кафедри економіки підприємства – д.е.н., професор Лазебник Лариса Леонідівна; члени комісії: науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства – к.е.н., доцент Калач Ганна Миколаївна та к.е.н., доцент Слюсарева Людмила Валеріївна.

На захист було винесено результати наукових досліджень студентів, що присвячені актуальним питанням розробки та впровадження проектів підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальших успіхів у професійної діяльності!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *