Відбувся захист зипускних (кваліфікаційних) робіт студентів-магістрів спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання

Відбувся захист зипускних (кваліфікаційних) робіт студентів-магістрів спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання

1 лютого 2021 року на кафедрі економіки підприємства відбувся захист випускних (кваліфікаційних) робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» (Освітньо-професійна програма «Управління бізнес-процесами на підприємстві») денної форми навчання.

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., старшого наукового співробітника Кіндзерського Юрія Вікторовича. Заступник голови – завідувач кафедри економіки підприємства – д.е.н., професор Лазебник Лариса Леонідівна; члени комісії: науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства – д.е.н., професор Бодров Володимир Григорович та к.е.н., професор Ляшенко Ганна Павлівна.

На захист було винесено результати наукових досліджень студентів, що присвячені актуальним питанням управління бізнес-процесами на вітчизняних підприємствах.

Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальших успіхів у професійної діяльності!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *