Круглий стіл «Академічна доброчесність як сучасний тренд»

Круглий стіл «Академічна доброчесність як сучасний тренд»

04.02.2020 на платформі Moodle відбувся Круглий стіл «Академічна доброчесність як сучасний тренд», організований кафедрою журналістики, української словесності та культури. У ньому взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» 1-4 курсів, НПП кафедри, колеги з інших ННІ Університету.

Модератором була д. н. із. соц. комунікацій, проф., завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури, гарант освітньої програми «Журналістика і зв’язки з громадськістю» каф. Зикун Н.І.

Розпочав обговорення директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Суліма Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Він виокремив основні змістові напрями й акценти актуальної проблеми, заваживши, що нині академічну доброчесність коректніше називати не трендом, а нормою сучасного життя в закладі вищої освіти, загалом у науковому середовищі.

Програма заходу була надзвичайно цікавою й насиченою. Центральну доповідь «Академічна доброчесність як сучасний тренд» підготувала й надзвичайно майстерно презентувала Гиріна Тетяна Сергіївна, канд. наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури. Гарним її продовженням став «Академічний інтерактив: аналіз кейсів», проведений спікеркою за активної участі студентів, які одразу закріпили теоретичні знання, розбираючи кейси з академічного життя.

«Рекомендації щодо уникнення можливих проявів академічної недоброчесності, їх виявлення та недопущення» Фурманюк Валентини Федорівни, начальника Навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти Університету ДФС України, стануть в нагоді кожному, хто береться за наукове дослідження, а також студентам 4 курсу, що активно працюють над бакалаврськими роботами.

«Правові наслідки порушення принципів академічної доброчесності» систематизувала Новицька Наталія Борисівна, докт. юрид. наук, проф., завідувач кафедри фінансового права ННІ права.

Від теорії – одразу до практики: важливим моментом заходу стало підписання усіма охочими НПП ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Університету державної фіскальної служби України та здобувачами вищої освіти – ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ здобувачем вищої освіти Університету державної фіскальної служби України. Безумовно, такі події надзвичайно важливі нині, особливо – для майбутніх журналістів, яким постійно доводиться працювати із словами, думками, текстами інших, тому важливими є навички коректного транслювання, цитування текстів й дотримування норм авторського права.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *