Онлайн захист магістерських робіт в ННІ СФБПР!

Онлайн захист магістерських робіт в ННІ СФБПР!

5 лютого 2021року за участі голови Державної екзамінаційної комісії (ДЕК) д. б. н. Чернозуба Андрія Анатолійовича та членів ДЕК д. п. н., доцента Довгань Надії Юріївни, к. н. фіз.вих та спорту доцента Лаврентьєва Олександра Миколайовича та к. б. н., доцента Качур Ірини Володимирівни відбувся онлайн захист випускних кваліфікаційних робіт (дипломних) здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня вищої освіти групи ФКМз-19-1ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету ДФС України!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *