Проміжне звітування аспірантів спеціальності «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського обліку

Проміжне звітування аспірантів спеціальності «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського обліку

4 лютого 2021 р. на кафедрі бухгалтерського обліку відбулося проміжне звітування аспірантів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Під час проведення атестації на засіданні кафедри в онлайн режимі аспіранти доповідали про виконання наукової та освітньої складової за перше півріччя 2020-2021 н.р. Основні види робіт, які представили аспіранти у своїх звітах: складання екзаменів та заліків; публікації статей у наукових фахових виданнях України; апробацію наукових досягнень на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях; педагогічну практику. Також аспіранти звітували про участь у різноманітних семінарах, тренінгах та круглих столах. Обов’язковою вимогою до звітів аспірантів  2-4 років навчання є представлення відсотку виконання дисертаційного дослідження. Наукові керівники надали оцінку виконання індивідуального плану аспірантів, а рішенням кафедри затверджено проміжні звіти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *