Наукова робота в ННІ гуманітарних наук

Наукова робота в ННІ гуманітарних наук

5-6 лютого відбувся VI Всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю «Адаптивні процеси в освіті», в якому взяли участь викладачі кафедри психології та соціології – доктор філософських наук, професор, член- кореспондент НАПН України Суліма Євген Миколайович та доктор психологічних наук, професор Євдокимова Наталя Олексіївна.

Суліма Є. М. виступив з доповіддю «Наскрізно-рівнева адаптація і діалогічна узгодженість в організації освітнього процесу». У своїй доповіді Євген Миколайович зазначив, що вступивши до закладу вищої освіти, першокурсник стикається з безліччю проблем, пов’язаних насамперед з організацією навчання без сім’ї, зміною звичних умов життєдіяльності і навчання, часто з переїздом до іншого міста, віддаленістю від шкільних друзів, появою матеріальних проблем тощо. У зв’язку з цим здобувачі проходять адаптацію щодо умов навчання у вишу, нових умов проживання, формуються їхні соціальні орієнтири у новому життєвому середовищі, відбувається первинне сприймання професії, закладаються основи діалогової взаємодії з викладачами та однолітками. Ефективність цих процесів безпосередньо залежить від ефективності освітньої діяльності, ефективності соціальних взаємодій та ступеня інтеграції здобувача з освітнім середовищем. Саме на вирішення цих задач і мають спрямувати свою роботу науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти. 

Виступ Є.М. Суліми викликав жваву дискусію учасників форуму. Результатом цієї дискусії стала ідея проєктування наскрізності рівневої адаптації і діалогової узгодженості учасників освітнього процесу в Новій українській щколі.

Євдокимова Н.О. виступила з доповіддю «Прогнозування розвитку освітньої програми за аналізом її впровадження у ЗВО». У своїй доповіді вона зазначила, що розвиток ОП відбувається в умовах певного закладу вищої освіти і вписується у психолого-педагогічну систему цього закладу. Наталя Олексіївна визначила напрямки розвитку ОП та охарактеризувала задачі кожного із них. Наголосила на тому, що розвиток ОП є визначальною особливістю інноваційної освіти, організацією ситуації продуктивних взаємодій і спільної творчої діяльності, спрямованої на актуалізацію досвіду здобувачів і створення зони їхнього перспективного розвитку.

Матеріали конференції будуть видані в електронному Збірнику матеріалів конференції.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *