Результати захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрами

Результати захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрами

7 днів плідної роботи на кафедрі фінансів імені Л.Л. Тарангул ННІ фінансів,банківської справи УДФСУ із захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт закінчено.

18 магістрантів денної форми навчання та 29 магістрантів заочної форми навчання з освітньої програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та 25 магістрантів денної форми навчання  з освітньої програми «Фінансова аналітика» презентували свої напрацювання в онлайн режимі  через платформу Moodle, яка зарекомендувала себе як надійне інформаційне навчальне середовище під час проведення занять, та не підвела і цього разу. Напередодні кожна робота пройшла перевірку на академічну доброчесність та отримала позитивні відгуки рецензентів.

Очолювали захисти згідно наказу по Університету державної фіскальної служби України від “11листопада 2020 р. №_1557

– Дмитренко Анна Василівна заступник директора Департаменту міжнародних фінансових проектів – начальник відділу здійснення функцій Національного контрольно-контактного пункту, Міністерства фінансів України; 

Федченко Тетяна Аркадіївна, заступник директора Департаменту податкового аудиту, начальник управління перевірок оподаткування фізичних осіб, Державної податкової служби України.

 Засідання екзаменаційної комісії із захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за ОПП «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та «Фінансова аналітика» відбувалось в он-лайн режимі через платформу Moodle, bbb вебінар.

Під час підготовки до захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачі вищої освіти використовували теоретичні знання та вдало застосовували набуті практичні навички. Що не є дивним, оскільки багато студентів готують магістерські роботи за даними тих підприємств та установ, де вони працюють за фахом або проходили практику. 

 Виступи здобувачів вищої освіти були побудовані чітко, в логічній послідовності та вдало презентовані. Доповідачі вірно відповідали на поставлені питання, що свідчить про високий рівень фахової підготовки. 

За результатами захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт 40 студентів отримали оцінку «відмінно»,  а 31 – оцінку «добре».

Підсумки захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт дають можливість стверджувати про високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Здобувачі вищої освіти набули необхідних фахових компетентностей для подальшої роботи в органах Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, інших фінансових установах та підприємствах різних форм власності, а також можливості продовження навчання на наступному рівні вищої освіти. 

З самими роботами можна ознайомитися в науковому депозитарії бібліотеки УДФСУ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *