Участь здобувачів у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт у 2021 році

Участь здобувачів у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт у 2021 році

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» роботи студентів Університету направлені для участі в II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у визначені наказом заклади вищої освіти. 

З них 9 робіт студентів Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи:

 • «Забезпечення конкурентоспроможності бізнесу в сфері харчової промисловості» (на прикладі підприємства ПАТ МЗМВ «Оскар»), Левківська Марія Степанівна, група ПТМ 19-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Слюсарева Людмила Валеріївна (спеціальність «Економіка бізнесу», м. Житомир, Поліський національний університет);
 • «Соціально-етичний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства» (на прикладі ІП «Кока-кола Беверіджиз Україна Лімітед»), Авраменко Анастасія Володимирівна, група ЕМУз-19-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Слюсарева Людмила Валеріївна (спеціальність «Економіка», м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • «Логістичні витрати та управління ними» (на прикладі підприємства ТОВ «Карбон Інвест»), Соколюк Катерина Олександрівна, група ЕМУ 19-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Ляшенко Ганна Павлівна (спеціальність «Економіка бізнесу», м. Житомир, Поліський національний університет);
 • «Енергозбереження промислових підприємств на засадах зеленої економіки», Пустіва Вікторія Олегівна, група ЕПБ 17-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Марченко Ольга Іванівна (спеціальність «Економіка», м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка);
 • «Корпоративна соціальна відповідальність у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства» (на прикладі підприємства Енергетичний комплекс «ДТЕК»), Шрамковська Анастасія Геннадіївна, група ЕМУ 19-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Марченко Ольга Іванівна (спеціальність «Економіка бізнесу», м. Житомир, Поліський національний університет);
 • «Європейська конфедерація податкових консультантів: призначення в контексті реалізації плану BEPS», Соболеська Катерина, група ОПБ 17-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Тучак Тетяна Володимирівна (спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Чернігівська політехніка, (кафедра бухгалтерського обліку), м. Чернігів);
 • «Фіскальна роль акцизного оподаткування в умовах перманентних змін податкового законодавства», Руденко Наталя, група ОПБ 17-1, науковий керівник: к.е.н., доцент Тучак Тетяна Володимирівна (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Західноукраїнський національний університет (кафедра фінансів), м. Тернопіль);
 • «Міжнародні організації в системі регулювання світової економіки». Нізельська Марія Анатоліївна, група МЕМ-20-1, науковий керівник Чернова Ольга Вадимівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет)
 • «Зовнішня заборгованість України: проблеми та шляхи її вирішення». Морозова Ірина Володимирівна, група МЕМ-20-1, науковий керівник Чернова Ольга Вадимівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет)

Для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який буде проходити на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, направлено 2 роботи студентів Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», а саме:

 •  «Механізми формування іміджу державної установи медичної сфери». Кравченко Віталій Іванович (група МПАз-19-1) та Маринкевич Емма Геннадіївна (група МПА-20-1), науковий керівник: д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту Халецька Аліна Анатоліївна;
 •  «Кадрове забезпечення в державному регулюванні медичної сфери». Жеков Ігор Іванович (група МПАз-19-1) та Голубева Євгенія Андріївна (група МПА-20-1), науковий керівник: д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту Халецька Аліна Анатоліївна.

Робота студентки Навчально-наукового інституту гуманітарних наук з галузі знань «Журналістика» Ольги Кацан на тему:«Журналістика цифрової епохи: мультимедійний формат Радіо Свобода» (науковий керівник – Наталія Зикун, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури) направлена для участі в II турі конкурсу до Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. 

Бажаємо здобувачам вищої освіти успіхів та подальшої перемоги у Конкурсі!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *