Вітаємо науковців УДФСУ з присудженням наукових ступенів та присвоєнням вчених звань

Вітаємо науковців УДФСУ з присудженням наукових ступенів та присвоєнням вчених звань

Університет вітає науково-педагогічних працівників з присвоєнням вченого звання професора, доцента, а також з присудженням наукового ступеня доктора та кандидата наук.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471» затверджено:

Рішення Вченої ради Університету ДФС України про присвоєння вченого звання:

професора:

Краєвському Володимиру Миколайовичу – професора  кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики;

Рябченку Юрію Юрійовичу – професора кафедри цивільного права та процесу;

Христокіну Геннадію Володимировичу – професора кафедри філософії та політології;

Чуницькій Ірині Іванівні – професора кафедри фінансових ринків.

доцента:

Ананьєвій Юлії Володимирівні – доцента кафедри фінансів;

Білоус Тетяні Йосипівні – доцента кафедри цивільного права та процесу;

Богріновцевій Людмилі Миколаївні – доцента кафедри фінансових ринків;

Ружинській Наталії Олексіївні – доцента кафедри економіки підприємства.

Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня:

доктора наук:

Білій Вікторії Русланівні – за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;

Гиріній Тетяні Сергіївні – за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»;

Мартиненко Валентині Віталіївні – за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;

Мулявці Дмитру Григоровичу – за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;

Слюсаревій Людмилі Валеріївні – за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

кандидата наук:

Ємцю Андрію Вікторовичу – за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Вітаємо науковців Університету. Бажаємо професійних звершень та здобутків на науковій ниві.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *