Відбулася Міжвузівська Інтернет-конференція присвячена формуванню іншомовної комунікативної компетентності

Відбулася Міжвузівська Інтернет-конференція присвячена формуванню іншомовної комунікативної компетентності

В Університеті державної фіскальної служби України (УДФСУ) відбулася Міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція «Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців немовних закладів вищої освіти: проблеми та перспективи» (конференція), яку провела кафедра сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук (ННІ гуманітарних наук). Захід відбувся в рамках співпраці з Київським національним торговельного-економічним університетом, Національною академією внутрішніх справ та Вінницьким Навчально-науковим інститутом економіки Західноукраїнського національного університету.

Участь в конференції взяли проректорка з наукової роботи УДФСУ Олена Драган, директор ННІ гуманітарних наук Євген Суліма, а також науково-педагогічні працівники та молоді вчені з провідних закладів вищої освіти України, а саме: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного торговельного-економічного університету, Національної академії СБ України (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Вінницького ННІ економіки ЗУНУ, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія», Луцького національного технічного університету, Національного  університету біоресурсів  і  природокористування  України, Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, Українського гуманітарного інституту та Центру мовної підготовки Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС.

Учасники заходу зосередили увагу на актуальних питаннях, пов’язаних з:

  • особливостями формування соціокультурної компетентності студентів немовних вищих закладів освіти;
  • використанням інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні іншомовної компетентності студентів;
  • педагогічними аспектами викладання іноземних мов у вищих закладах освіти;
  • лінгво-методичними основами навчання іноземних мов і перекладу.

Варто зазначити, що присутнім був представлений проєкт резолюції Міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців немовних  закладів вищої освіти: проблеми та перспективи».

Підкреслимо, що за результатами конференції буде підготовлено електронний збірник тез доповідей.

Нагадаємо, нещодавно в УДФСУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення сталого розвитку міст та регіонів: стан в Україні та зарубіжний досвід».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *