Круглий стіл на тему «Вдосконалення ОПП/ОНП кафедри менеджменту» з ОПП «Проектний менеджмент» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Круглий стіл на тему «Вдосконалення ОПП/ОНП кафедри менеджменту» з ОПП «Проектний менеджмент» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Ряд круглих столів на тему «Вдосконалення ОПП/ОНП кафедри менеджменту»  продовжується !
 
У вівторок, 6 квітня 2021 о 12:00 в рамках заходів кафедри щодо вдосконалення ОПП/ОНП було презентовано освітньо-професійну програму «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ». Традиційно, захід було проведено з використанням платформи «BigBlueButton», що дозволило під час карантинних обмежень повноцінно опрацювати питання вдосконалення освітніх послуг та внутрішнім забезпеченням якості вищої освіти для здобувачів всіх рівнів вищої освіти, які навчаються на кафедрі менеджменту Університету ДФС України.
Предствлений варіант освітньо-професійної програми «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» було підготовлено групою викладачів кафедри О.Б.Наумовим, д.е.н., проф., А.А.Грушевою, к.п.н., доц. і О.В. Мельник, к.е.н., доц. Під час презентаціїї Мельник О.В. представила мету освітньої програми «Проектний менеджмент», якою є професійна підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями в сфері управління проектами на державному та регіональному рівнях і на рівні підприємств та мають лідерські навички, здатних здійснювати управління проектами на всіх стадіях їх реалізації, приймати ефективні управлінські рішення щодо забезпечення проектів фінансовими та іншими ресурсами, розв’язувати складні завдання на всіх фазах життєвого циклу проектів на основі сучасних інформаційних технологій, управляти змінами під час реалізації проектів, проводити наукові дослідження в сфері управління проектами. Доповідачка акцентувала увагу на основному фокусі освітньої програми, особливостях програми та придатності випускників до успішного працевлаштування.
Після презентації відбулося активне обговорення програмних компетенцій, загальних компетенцій, спеціальних компетенцій та програмних результатів.
До обговорення долучилась Грушева Алла Андріївна, к.п.н., доцент кафедри менеджменту, яка у своєму виступі надала пропозиції до ОПП “Проектний менеджмент”, ІІ (магістерського) рівня вищої освіти , спеціальності 073 Менеджмент. Зокрема :
 1. Удосконалити МТ забезпечення в спеціалізованих аудиторіях  з можливістю імітаційного проєктування бізнес-процесів та проєктів регіональних і місцевих програм.
 2. Розширити можливості навчання з програмним забезпеченням процесу управління проєктами через:
 – пакети прикладних програм для управління проєктами;
 – комплексні пакети для інвестиційної, комерційної та виробничої діяльності (МS Ехсеl, Рrоjесt Ехреrt тощо);
 – вузькоспеціалізовані комп’ютерні програми для управління проєктами (МS Project, Sure Trak Project Manager, Primavera Project Planner, Expedition, CASuper Project, ін.).
Гарант освітньої програми Наумов Олександр Борисович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, активно керував роботою під час кругло столу, що дозволило плідно попрацювати та обговорити вдосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти, для здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти.
В обговоренні дуже активну участь взяв стейкхолдер програми Скороход Олександр Володимирович, директор ТОВ ГК “Теплотехніка”, який запропонував посилити увагу комунікативним навичкам, знанням іноземних мов, здатності стратегічного мислення, глибокого розуміння плано-факторного аналізу.
На віртуальному заході були присутні Мотунов Ілля – випускник кафедри та Світлана Рикова – мама студентки, яка цікавиться вступом на програму «Проектний менеджмент». Світлана Рикова поділилася своїм позитивним враженням про програму та поцікавилася можливими місцями проходження студентами практики, на що отримала вичерпну відповідь завідувача кафедри Миколи Володимировича Гусятинського.
Підводячи підсумки, варто зазначити, що на круглому столі було глибоко опрацьовано питання покращення якості освіти здобувачів ІІ(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент за ОПП “Проектний менеджмент”.
Даний захід це не лише праця над ОПП, а й також робота над самовдосконаленням, обмін досвідом та інтелектуальне спілкування!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *