Система підготовки наукових кадрів в Університеті є результативною

Система підготовки наукових кадрів в Університеті є результативною

21 квітня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02. Університету державної фіскальної служби України відбувся успішний захист дисертації «Адміністративні юрисдикційні провадження в діяльності прокуратури України» здобувачем вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня нашого Університету Таможньою Оленою Олександрівною  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Дослідження актуальної правової проблеми, що має теоретико-прикладне значення, підготовлено під науковим керівництвом Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, доцента Драган Олени Василівни.

Бажаємо дисертанту й науковому керівникові нових наукових здобутків і досягнень!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *