Студенти та курсанти УДФСУ – переможці ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

Студенти та курсанти УДФСУ – переможці ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

Університет державної фіскальної служби України – знову серед найкращих! Досягнення студентів вкотре переконливо підтверджують високий науковий рівень та ефективність організації наукової діяльності у виші, який має столітню історію успіху і формує сучасні наукові традиції.

За результатами участі здобувачів вищої освіти у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у розрізі галузей знань і спеціальностей згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», проходив на базі провідних українських вишів, маємо переможців за різними спеціальностями:

І місце – Гурін Дмитро, спец. «Транспортне право» (науковий керівник: Обривкіна О.М., к.пед.н., доцент кафедри цивільного права та процесу), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

І місце – Кацан Ольга, спец. «Журналістика» (науковий керівник: Зикун Н., д.н.із соц..ком, професор, завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури), Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

ІІІ місце – Стефанюк Вікторія, спец. «Економіка підприємства» (науковий керівник: Лазебник Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства), Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

ІІІ місце – Карева Олена, спец. «Облік і оподаткування» (науковий керівник: Мазіна О., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку), Національний університет «Чернігівська політехніка»;

ІІІ місце – Гонцовська Ліана, спец. «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо ресурсне право» (науковий керівник: Васьківська К., к.ю.н, доцент кафедри трудового та соціального права), Національний університету біоресурсів і природокористування України;

ІІІ місце – Ліннік Юлія, спец «Транспортне право» (науковий керівник: Обривкіна О., к.пед.н., доцент кафедри цивільного права та процесу), Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

ІІІ місце – Паламарчук Олег, спец. «Службове право» (науковий керівник: Мацелик Т., д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права), Запорізький національний університет;

ІІІ місце – Дума Надія, спец. «Цивільна безпека (Цивільний захист)» (науковий керівник: Сагайдак І., к.т.н., доцент кафедри товарознавства та ТЕБ), Національний університет цивільного захисту України (м. Харків);

ІІІ місце – Вербовий Андрій, спец. «Цивільна безпека (Безпека життєдіяльності)» (науковий керівник: Чорна Т., доцент кафедри товарознавства та ТЕБ), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Вітаємо переможців та наукових керівників і бажаємо нових здобутків та досягнень!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *