Відкрита лекція на тему :«Основи організації регіональних фінансів у зарубіжних країнах»

Відкрита лекція на тему :«Основи організації регіональних фінансів у зарубіжних країнах»

У понеділок 26 квітня 2021 року відбулася відкрита лекція на тему «Основи організації регіональних фінансів у зарубіжних країнах» з навчальної дисципліни «Регіональне фінансове управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Регіональне управління та самоврядування», яку провела к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Мельник О.В. Лекція була організована в онлайн-режимі. На лекцію відведено всього 4 год. і на проведеній лекції (другій частині, 2 год.) було розглянуто як загальні засади організації регіональних фінансів у зарубіжних країнах, так і закордонний досвід використання інноваційних фінансових інструментів, зокрема в Болгарії, Великобританії, Канаді, Китаї, Новій Зеландії, Північній Македонії, Польщі, Тунісі, Туреччині, США, Угорщині, Філіппінах, Франції, Чорногорії, Японії.

 

Лекція включала особисті результати досліджень лекторки й викликала інтерес у присутніх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *